Brødrene Dale AS
Juridisk navn:  Brødrene Dale AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70074480
Dalsfjordvegen 2793 Dalsfjordvegen 2793 Fax: 70040371
6120 Folkestad 6120 Folkestad
Fylke: Kommune: www.dale-as.no
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 982292948
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 01.03.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,72%
Resultat  
  
-75,46%
Egenkapital  
  
2,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000 16.052.000
Resultat: 252.000 1.027.000 1.398.000 1.422.000 -75.000
Egenkapital: 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000 6.767.000
Regnskap for Brødrene Dale AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000 16.052.000
Driftskostnader -23.997.000 -25.847.000 -23.275.000 -19.191.000 -16.120.000
Driftsresultat 270.000 1.033.000 1.394.000 1.435.000 -68.000
Finansinntekter 11.000 11.000 19.000 7.000 13.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -16.000 -20.000 -20.000
Finans -18.000 -7.000 3.000 -13.000 -7.000
Resultat før skatt 252.000 1.027.000 1.398.000 1.422.000 -75.000
Skattekostnad -70.000 -258.000 -361.000 -408.000 20.000
Årsresultat 183.000 769.000 1.037.000 1.013.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.413.000 2.973.000 3.050.000 2.373.000 3.087.000
Sum omløpsmidler 8.373.000 10.162.000 9.314.000 8.669.000 6.171.000
Sum eiendeler 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000 9.258.000
Sum opptjent egenkapital 7.068.000 6.886.000 6.317.000 5.280.000 4.767.000
Sum egenkapital 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000 6.767.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.718.000 4.249.000 4.047.000 3.762.000 2.491.000
Sum gjeld og egenkapital 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000 9.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.267.000 26.832.000 24.510.000 20.617.000 16.028.000
Andre inntekter 0 49.000 160.000 8.000 24.000
Driftsinntekter 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000 16.052.000
Varekostnad -12.004.000 -15.185.000 -12.915.000 -10.060.000 -7.055.000
Lønninger -5.724.000 -5.490.000 -5.171.000 -4.343.000 -3.923.000
Avskrivning -747.000 -767.000 -792.000 -495.000 -607.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.584.000 -4.506.000 -4.488.000 -4.079.000 -4.682.000
Driftskostnader -23.997.000 -25.847.000 -23.275.000 -19.191.000 -16.120.000
Driftsresultat 270.000 1.033.000 1.394.000 1.435.000 -68.000
Finansinntekter 11.000 11.000 19.000 7.000 13.000
Finanskostnader -29.000 -18.000 -16.000 -20.000 -20.000
Finans -18.000 -7.000 3.000 -13.000 -7.000
Konsernbidrag -183.000 -569.000 -1.037.000 -513.000 55.000
Utbytte 0 -200.000 0 -500.000 0
Årsresultat 183.000 769.000 1.037.000 1.013.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 239.000 245.000 257.000 299.000 337.000
Fast eiendom 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.760.000 2.053.000 1.868.000 899.000 1.325.000
Sum varige driftsmidler 2.113.000 2.406.000 2.222.000 1.252.000 1.678.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.061.000 322.000 572.000 822.000 1.072.000
Sum anleggsmidler 3.413.000 2.973.000 3.050.000 2.373.000 3.087.000
Varebeholdning 4.006.000 4.187.000 4.353.000 3.902.000 4.262.000
Kundefordringer 2.181.000 2.369.000 2.299.000 3.103.000 1.378.000
Andre fordringer 0 77.000 8.000 9.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.186.000 3.529.000 2.653.000 1.655.000 522.000
Sum omløpsmidler 8.373.000 10.162.000 9.314.000 8.669.000 6.171.000
Sum eiendeler 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000 9.258.000
Sum opptjent egenkapital 7.068.000 6.886.000 6.317.000 5.280.000 4.767.000
Sum egenkapital 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000 6.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.042.000 1.586.000 1.378.000 711.000 1.070.000
Betalbar skatt 64.000 246.000 318.000 370.000 0
Skyldig offentlige avgifter 589.000 989.000 1.020.000 1.043.000 454.000
Utbytte 0 -200.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.023.000 1.428.000 1.330.000 1.639.000 968.000
Sum kortsiktig gjeld 2.718.000 4.249.000 4.047.000 3.762.000 2.491.000
Sum gjeld og egenkapital 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000 9.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.655.000 5.913.000 5.267.000 4.907.000 3.680.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 2.3 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.2 1.3 0.8
Soliditet 76.9 67.7 67.3 65.9 73.1
Resultatgrad 1.1 3.8 5.7 7.0 -0.4
Rentedekningsgrad 9.3 57.4 87.1 72.1 -2.8
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 7.9 11.4 13.1 -0.6
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald DahlStyreleder72
Merete Karin Haugen DaleStyremedlem47
Elling Overaae RemStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Snekkern Dale AS24.00 
Bjørnenakk AS76.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00