Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Juridisk navn:  Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90706759
Knivhaugene Knivhaugene Fax: 56180194
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 982288169
Aksjekapital: -22.000 NOK
Etableringsdato: 29.08.2000
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-70,44%
Resultat  
  
-62,07%
Egenkapital  
  
3000%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2009 2008 2005 2004
Omsetning: 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Resultat: 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Egenkapital: 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Regnskap for Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Resultat 2018 2009 2008 2005 2004
Driftsinntekter 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -227.000 -146.000
Driftsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 29.000
Sum omløpsmidler 76.000 16.000 1.000 190.000 43.000
Sum eiendeler 76.000 16.000 1.000 238.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -1.000 0
Sum egenkapital 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 17.000 24.000 44.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 16.000 2.000 238.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 203.000 0
Andre inntekter 0 0 140.000
Driftsinntekter 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 -16.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -211.000 -133.000
Driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -227.000 -146.000
Driftsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 29.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 0 0 173.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 16.000 1.000 17.000 43.000
Sum omløpsmidler 76.000 16.000 1.000 190.000 43.000
Sum eiendeler 76.000 16.000 1.000 238.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -1.000 0
Sum egenkapital 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 0 0 10.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 8.000 34.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 17.000 24.000 44.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 16.000 2.000 238.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 -1.000 -23.000 146.000 27.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 0.0 4.3 2.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.0 0.1 4.4 2.7
Soliditet 38.2 -6.3 -1100.0 81.5 77.5
Resultatgrad 18.3 14.3 57.1 22.6 19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 -17.0 -1.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.5 181.3 4000.0 27.7 49.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00