Lie Øyen Arkitekter AS
Juridisk navn:  Lie Øyen Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22550121
Balders Gate 26 Balders Gate 26 Fax: 22550585
0263 Oslo 263 Oslo
Fylke: Kommune: www.lieoyen.no
Oslo Oslo
Org.nr: 946736953
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 03.07.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 Nor AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,21%
Resultat  
  
-20,03%
Egenkapital  
  
0,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.668.000 16.469.000 16.428.000 13.857.000 10.306.000
Resultat: 1.146.000 1.433.000 4.227.000 2.773.000 1.605.000
Egenkapital: 7.517.000 7.516.000 8.492.000 6.212.000 4.751.000
Regnskap for Lie Øyen Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.668.000 16.469.000 16.428.000 13.857.000 10.306.000
Driftskostnader -15.564.000 -15.070.000 -12.227.000 -11.097.000 -8.720.000
Driftsresultat 1.105.000 1.399.000 4.201.000 2.760.000 1.585.000
Finansinntekter 43.000 38.000 34.000 16.000 21.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -4.000 -1.000
Finans 42.000 34.000 25.000 12.000 20.000
Resultat før skatt 1.146.000 1.433.000 4.227.000 2.773.000 1.605.000
Skattekostnad -296.000 -309.000 -1.047.000 -712.000 -438.000
Årsresultat 849.000 1.124.000 3.180.000 2.061.000 1.166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.934.000 5.112.000 4.613.000 3.167.000 3.121.000
Sum omløpsmidler 6.861.000 7.671.000 8.134.000 7.022.000 4.186.000
Sum eiendeler 11.795.000 12.783.000 12.747.000 10.189.000 7.307.000
Sum opptjent egenkapital 7.397.000 7.396.000 8.372.000 6.092.000 4.631.000
Sum egenkapital 7.517.000 7.516.000 8.492.000 6.212.000 4.751.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.279.000 5.266.000 4.256.000 3.977.000 2.555.000
Sum gjeld og egenkapital 11.796.000 12.782.000 12.748.000 10.189.000 7.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.600.000 16.365.000 16.265.000 13.784.000 10.232.000
Andre inntekter 68.000 104.000 163.000 73.000 74.000
Driftsinntekter 16.668.000 16.469.000 16.428.000 13.857.000 10.306.000
Varekostnad -1.362.000 -764.000 -873.000 -1.493.000 -938.000
Lønninger -11.500.000 -11.932.000 -9.109.000 -7.794.000 -6.496.000
Avskrivning -206.000 -187.000 -180.000 -196.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.496.000 -2.187.000 -2.065.000 -1.614.000 -1.191.000
Driftskostnader -15.564.000 -15.070.000 -12.227.000 -11.097.000 -8.720.000
Driftsresultat 1.105.000 1.399.000 4.201.000 2.760.000 1.585.000
Finansinntekter 43.000 38.000 34.000 16.000 21.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -4.000 -1.000
Finans 42.000 34.000 25.000 12.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -849.000 -900.000 0 -300.000 0
Årsresultat 849.000 1.124.000 3.180.000 2.061.000 1.166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.205.000 1.301.000 1.285.000 1.357.000 1.321.000
Sum varige driftsmidler 1.359.000 1.455.000 1.440.000 1.511.000 1.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.575.000 3.657.000 3.174.000 1.656.000 1.645.000
Sum anleggsmidler 4.934.000 5.112.000 4.613.000 3.167.000 3.121.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.203.000 4.531.000 5.292.000 4.116.000 2.010.000
Andre fordringer 415.000 371.000 172.000 174.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.243.000 2.769.000 2.669.000 2.732.000 2.004.000
Sum omløpsmidler 6.861.000 7.671.000 8.134.000 7.022.000 4.186.000
Sum eiendeler 11.795.000 12.783.000 12.747.000 10.189.000 7.307.000
Sum opptjent egenkapital 7.397.000 7.396.000 8.372.000 6.092.000 4.631.000
Sum egenkapital 7.517.000 7.516.000 8.492.000 6.212.000 4.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 264.000 199.000 225.000 375.000 157.000
Betalbar skatt 296.000 309.000 1.047.000 712.000 438.000
Skyldig offentlige avgifter 1.810.000 2.360.000 1.731.000 1.632.000 1.153.000
Utbytte -849.000 -900.000 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.060.000 1.499.000 1.251.000 957.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 4.279.000 5.266.000 4.256.000 3.977.000 2.555.000
Sum gjeld og egenkapital 11.796.000 12.782.000 12.748.000 10.189.000 7.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.582.000 2.405.000 3.878.000 3.045.000 1.631.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.9 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.9 1.8 1.7
Soliditet 63.7 58.8 66.6 6 65.0
Resultatgrad 6.6 8.5 25.6 19.9 15.4
Rentedekningsgrad 1 349.8 466.8 6 1606.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.7 11.2 33.2 27.2 22.0
Signatur
06.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina BerreStyreleder56
Tanja Margrethe Smedshammer LieStyremedlem50
Kristoffer ØyenStyremedlem50
Tai Victoria GrungStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tai Victoria Grung33.3345
TANJA MARGRETHE SMEDSHAMMER LIE33.3350
Kristoffer Øyen33.3350
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00