O. Johansen Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  O. Johansen Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62330640
Jensstuvegen 16 Jensstuvegen 16 Fax:
2390 Moelv 2390 Moelv
Fylke: Kommune: www.jotre.no
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 947017896
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 02.01.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,15%
Resultat  
  
90,12%
Egenkapital  
  
9,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000 8.672.000
Resultat: 1.559.000 820.000 1.112.000 884.000 558.000
Egenkapital: 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000 3.709.000
Regnskap for O. Johansen Trevarefabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000 8.672.000
Driftskostnader -11.218.000 -10.657.000 -9.824.000 -9.134.000 -8.179.000
Driftsresultat 1.503.000 788.000 1.110.000 861.000 494.000
Finansinntekter 56.000 33.000 13.000 33.000 73.000
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 -9.000 -10.000
Finans 56.000 32.000 2.000 24.000 63.000
Resultat før skatt 1.559.000 820.000 1.112.000 884.000 558.000
Skattekostnad -366.000 -206.000 -286.000 -258.000 -151.000
Årsresultat 1.193.000 614.000 826.000 626.000 408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.147.000 953.000 1.198.000 1.019.000 1.254.000
Sum omløpsmidler 6.303.000 5.832.000 5.292.000 5.058.000 4.856.000
Sum eiendeler 7.450.000 6.785.000 6.490.000 6.077.000 6.110.000
Sum opptjent egenkapital 2.568.000 2.175.000 2.161.000 1.735.000 1.709.000
Sum egenkapital 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000 3.709.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.882.000 2.610.000 2.328.000 2.341.000 2.398.000
Sum gjeld og egenkapital 7.450.000 6.785.000 6.489.000 6.076.000 6.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.565.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000 8.672.000
Andre inntekter 156.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000 8.672.000
Varekostnad -5.210.000 -4.606.000 -4.396.000 -3.933.000 -3.092.000
Lønninger -4.637.000 -4.504.000 -4.327.000 -4.041.000 -3.653.000
Avskrivning -219.000 -252.000 -217.000 -214.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.112.000 -1.327.000 -975.000 -883.000 -1.196.000
Driftskostnader -11.218.000 -10.657.000 -9.824.000 -9.134.000 -8.179.000
Driftsresultat 1.503.000 788.000 1.110.000 861.000 494.000
Finansinntekter 56.000 33.000 13.000 33.000 73.000
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 -9.000 -10.000
Finans 56.000 32.000 2.000 24.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -600.000 -400.000 -600.000 -1.000.000
Årsresultat 1.193.000 614.000 826.000 626.000 408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 168.000 181.000 174.000 219.000 240.000
Fast eiendom 150.000 150.000 150.000 152.000 165.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 829.000 622.000 874.000 648.000 849.000
Sum varige driftsmidler 979.000 772.000 1.024.000 800.000 1.014.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.147.000 953.000 1.198.000 1.019.000 1.254.000
Varebeholdning 1.145.000 1.313.000 1.138.000 1.084.000 1.020.000
Kundefordringer 1.204.000 1.306.000 1.044.000 1.131.000 827.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.954.000 3.213.000 3.110.000 2.843.000 3.009.000
Sum omløpsmidler 6.303.000 5.832.000 5.292.000 5.058.000 4.856.000
Sum eiendeler 7.450.000 6.785.000 6.490.000 6.077.000 6.110.000
Sum opptjent egenkapital 2.568.000 2.175.000 2.161.000 1.735.000 1.709.000
Sum egenkapital 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000 3.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 438.000 512.000 546.000 533.000 386.000
Betalbar skatt 354.000 213.000 241.000 237.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 659.000 679.000 660.000 597.000 506.000
Utbytte -800.000 -600.000 -400.000 -600.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 632.000 606.000 481.000 373.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 2.882.000 2.610.000 2.328.000 2.341.000 2.398.000
Sum gjeld og egenkapital 7.450.000 6.785.000 6.489.000 6.076.000 6.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.421.000 3.222.000 2.964.000 2.717.000 2.458.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6
Soliditet 61.3 61.5 64.1 61.5 60.7
Resultatgrad 11.8 6.9 10.2 8.6 5.7
Rentedekningsgrad 7 100.9 99.3 56.7
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.9 12.1 17.3 14.7 9.3
Signatur
07.06.2006
SELSKAPET FORPLIKTES AV STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV
STYREMEDLEMMENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Truls Tallhaug JohansenStyreleder60
Ola Tallhaug JohansenStyremedlem58
Leif JohansenStyremedlem87
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lejo AS35.00 
Ttj AS65.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00