Pallefabrikken As
Juridisk navn:  Pallefabrikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024334
Fax: 70024490
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune: www.palletfactory.com
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 947244175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.05.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,43%
Resultat  
  
29,91%
Egenkapital  
  
15,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 561.000 486.000 335.000 1.285.000 1.316.000
Resultat: 139.000 107.000 82.000 278.000 227.000
Egenkapital: 799.000 694.000 614.000 554.000 1.303.000
Regnskap for Pallefabrikken As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 561.000 486.000 335.000 1.285.000 1.316.000
Driftskostnader -425.000 -382.000 -255.000 -1.014.000 -1.103.000
Driftsresultat 137.000 104.000 80.000 271.000 213.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 9.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 3.000 3.000 2.000 7.000 13.000
Resultat før skatt 139.000 107.000 82.000 278.000 227.000
Skattekostnad -34.000 -27.000 -22.000 -77.000 -61.000
Årsresultat 105.000 80.000 60.000 201.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 451.000 468.000 480.000 513.000
Sum omløpsmidler 418.000 277.000 187.000 1.168.000 885.000
Sum eiendeler 851.000 728.000 655.000 1.648.000 1.398.000
Sum opptjent egenkapital 699.000 594.000 514.000 454.000 1.203.000
Sum egenkapital 799.000 694.000 614.000 554.000 1.303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 34.000 41.000 1.094.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 728.000 655.000 1.648.000 1.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 414.000 342.000 194.000 1.149.000 1.182.000
Andre inntekter 148.000 144.000 141.000 136.000 134.000
Driftsinntekter 561.000 486.000 335.000 1.285.000 1.316.000
Varekostnad -330.000 -251.000 -174.000 -896.000 -988.000
Lønninger 0 0 0 -1.000 -1.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -48.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -110.000 -60.000 -69.000 -65.000
Driftskostnader -425.000 -382.000 -255.000 -1.014.000 -1.103.000
Driftsresultat 137.000 104.000 80.000 271.000 213.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 9.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 3.000 3.000 2.000 7.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -950.000 0
Årsresultat 105.000 80.000 60.000 201.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 38.000 33.000 24.000 10.000
Fast eiendom 393.000 413.000 435.000 456.000 504.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 393.000 413.000 435.000 456.000 504.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 433.000 451.000 468.000 480.000 513.000
Varebeholdning 0 0 0 0 5.000
Kundefordringer 18.000 10.000 0 0 3.000
Andre fordringer 9.000 10.000 8.000 25.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 256.000 179.000 1.143.000 868.000
Sum omløpsmidler 418.000 277.000 187.000 1.168.000 885.000
Sum eiendeler 851.000 728.000 655.000 1.648.000 1.398.000
Sum opptjent egenkapital 699.000 594.000 514.000 454.000 1.203.000
Sum egenkapital 799.000 694.000 614.000 554.000 1.303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 1.000 2.000 32.000 2.000
Betalbar skatt 37.000 31.000 31.000 92.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 7.000 20.000 2.000
Utbytte 0 0 0 -950.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 1.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 34.000 41.000 1.094.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 728.000 655.000 1.648.000 1.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 243.000 146.000 74.000 790.000
Likviditetsgrad 1 8 8.1 4.6 1.1 9.3
Likviditetsgrad 2 8 8.1 4.6 1.1 9.3
Soliditet 93.9 95.3 93.7 33.6 93.2
Resultatgrad 24.4 21.4 23.9 21.1 16.2
Rentedekningsgrad 140.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 2.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.5 14.7 12.5 17.0 16.2
Signatur
10.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
PETTER ANDRE MORSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Johanne MorsethStyreleder80
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter André Morseth100.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00