Elektro A Sjølyst As
Juridisk navn:  Elektro A Sjølyst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33139933
Tjøllingveien 466 Tjøllingveien 466 Fax:
3280 Tjodalyng 3280 Tjodalyng
Fylke: Kommune: www.asjolyst.no
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 947390287
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 04.01.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,76%
Resultat  
  
9,63%
Egenkapital  
  
-18,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.193.000 24.868.000 23.461.000 22.773.000 23.287.000
Resultat: 1.435.000 1.309.000 2.544.000 1.836.000 2.117.000
Egenkapital: 1.715.000 2.105.000 2.611.000 2.185.000 2.069.000
Regnskap for Elektro A Sjølyst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.193.000 24.868.000 23.461.000 22.773.000 23.287.000
Driftskostnader -20.777.000 -23.513.000 -20.916.000 -20.728.000 -21.146.000
Driftsresultat 1.416.000 1.355.000 2.545.000 2.045.000 2.141.000
Finansinntekter 38.000 18.000 24.000 4.000 15.000
Finanskostnader -19.000 -63.000 -24.000 -214.000 -38.000
Finans 19.000 -45.000 0 -210.000 -23.000
Resultat før skatt 1.435.000 1.309.000 2.544.000 1.836.000 2.117.000
Skattekostnad -325.000 -315.000 -618.000 -520.000 -588.000
Årsresultat 1.109.000 995.000 1.926.000 1.316.000 1.529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 561.000 276.000 408.000 381.000 493.000
Sum omløpsmidler 7.680.000 8.408.000 8.789.000 7.377.000 7.018.000
Sum eiendeler 8.241.000 8.684.000 9.197.000 7.758.000 7.511.000
Sum opptjent egenkapital 1.415.000 1.805.000 2.311.000 1.885.000 1.769.000
Sum egenkapital 1.715.000 2.105.000 2.611.000 2.185.000 2.069.000
Sum langsiktig gjeld 297.000 0 59.000 202.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 6.229.000 6.579.000 6.527.000 5.371.000 5.098.000
Sum gjeld og egenkapital 8.241.000 8.684.000 9.197.000 7.758.000 7.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.783.000 24.588.000 23.214.000 22.517.000 23.421.000
Andre inntekter 410.000 281.000 247.000 256.000 -134.000
Driftsinntekter 22.193.000 24.868.000 23.461.000 22.773.000 23.287.000
Varekostnad -6.964.000 -9.722.000 -7.636.000 -7.856.000 -7.467.000
Lønninger -10.911.000 -10.975.000 -10.471.000 -10.112.000 -10.733.000
Avskrivning -45.000 -39.000 -37.000 -64.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.857.000 -2.777.000 -2.772.000 -2.696.000 -2.865.000
Driftskostnader -20.777.000 -23.513.000 -20.916.000 -20.728.000 -21.146.000
Driftsresultat 1.416.000 1.355.000 2.545.000 2.045.000 2.141.000
Finansinntekter 38.000 18.000 24.000 4.000 15.000
Finanskostnader -19.000 -63.000 -24.000 -214.000 -38.000
Finans 19.000 -45.000 0 -210.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat 1.109.000 995.000 1.926.000 1.316.000 1.529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 28.000 36.000 46.000 43.000
Fast eiendom 36.000 50.000 63.000 77.000 91.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 443.000 82.000 107.000 30.000 77.000
Sum varige driftsmidler 479.000 131.000 171.000 107.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.000 116.000 202.000 228.000 283.000
Sum anleggsmidler 561.000 276.000 408.000 381.000 493.000
Varebeholdning 578.000 425.000 503.000 505.000 561.000
Kundefordringer 3.631.000 4.910.000 4.008.000 3.658.000 3.856.000
Andre fordringer 1.521.000 1.312.000 1.125.000 813.000 812.000
Sum investeringer 242.000 205.000 192.000 172.000 171.000
Kasse, bank 1.709.000 1.556.000 2.962.000 2.228.000 1.617.000
Sum omløpsmidler 7.680.000 8.408.000 8.789.000 7.377.000 7.018.000
Sum eiendeler 8.241.000 8.684.000 9.197.000 7.758.000 7.511.000
Sum opptjent egenkapital 1.415.000 1.805.000 2.311.000 1.885.000 1.769.000
Sum egenkapital 1.715.000 2.105.000 2.611.000 2.185.000 2.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 297.000 0 59.000 202.000 344.000
Leverandørgjeld 1.417.000 1.410.000 1.176.000 628.000 772.000
Betalbar skatt 308.000 307.000 608.000 523.000 573.000
Skyldig offentlige avgifter 1.774.000 1.986.000 1.871.000 1.757.000 1.614.000
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.231.000 1.376.000 1.373.000 1.264.000 939.000
Sum kortsiktig gjeld 6.229.000 6.579.000 6.527.000 5.371.000 5.098.000
Sum gjeld og egenkapital 8.241.000 8.684.000 9.197.000 7.758.000 7.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.451.000 1.829.000 2.262.000 2.006.000 1.920.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 20.8 24.2 28.4 28.2 27.5
Resultatgrad 6.4 5.4 10.8 9 9.2
Rentedekningsgrad 74.5 21.5 1 9.6 56.7
Gjeldsgrad 3.8 3.1 2.5 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 17.6 15.8 27.9 26.4 28.7
Signatur
26.09.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
SJØLYST STEIN
LØVER ESPEN
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein SjølystStyreleder61
Espen LøverStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Løver Holding As30.00 
Sjølyst Holding AS70.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00