Grinde AS Sivilarkitekter Mnal
Juridisk navn:  Grinde AS Sivilarkitekter Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23085850
Inkognitogata 20 Inkognitogata 20 Fax: 23085858
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947487817
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 30.06.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,18%
Resultat  
  
73,33%
Egenkapital  
  
44,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 182.000 154.000 194.000 115.000 66.000
Resultat: 78.000 45.000 62.000 -1.000 -61.000
Egenkapital: -77.000 -138.000 -168.000 -210.000 -204.000
Regnskap for Grinde AS Sivilarkitekter Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 182.000 154.000 194.000 115.000 66.000
Driftskostnader -105.000 -109.000 -132.000 -116.000 -127.000
Driftsresultat 78.000 45.000 62.000 -1.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 78.000 45.000 62.000 -1.000 -61.000
Skattekostnad -17.000 -15.000 -20.000 -6.000 5.000
Årsresultat 61.000 30.000 42.000 -7.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 640.000 657.000 419.000 439.000 445.000
Sum omløpsmidler 34.000 19.000 35.000 35.000 4.000
Sum eiendeler 674.000 676.000 454.000 474.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -238.000 -268.000 -310.000 -304.000
Sum egenkapital -77.000 -138.000 -168.000 -210.000 -204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 751.000 814.000 622.000 685.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 676.000 454.000 475.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 118.000 158.000 79.000 30.000
Andre inntekter 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Driftsinntekter 182.000 154.000 194.000 115.000 66.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -108.000 -131.000 -115.000 -126.000
Driftskostnader -105.000 -109.000 -132.000 -116.000 -127.000
Driftsresultat 78.000 45.000 62.000 -1.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 30.000 42.000 -7.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 104.000 119.000 140.000 145.000
Fast eiendom 553.000 553.000 300.000 300.000 300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 553.000 553.000 300.000 300.000 300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 640.000 657.000 419.000 439.000 445.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 19.000 35.000 35.000 1.000
Sum omløpsmidler 34.000 19.000 35.000 35.000 4.000
Sum eiendeler 674.000 676.000 454.000 474.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -238.000 -268.000 -310.000 -304.000
Sum egenkapital -77.000 -138.000 -168.000 -210.000 -204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 22.000 31.000 12.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 722.000 792.000 584.000 673.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 751.000 814.000 622.000 685.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 676.000 454.000 475.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -717.000 -795.000 -587.000 -650.000 -648.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -11.4 -20.4 -44.2 -45.5
Resultatgrad 42.9 29.2 3 -0.9 -92.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.8 -5.9 -3.7 -3.3 -3.2
Total kapitalrentabilitet 11.6 6.7 13.7 -0.2 -13.6
Signatur
16.11.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon Geir Vogt GrindeStyreleder70
Inger Cecilie Maalstad GrindeStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
JON GEIR VOGT GRINDE100.0070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00