Skorovas S-Lag Sa
Juridisk navn:  Skorovas S-Lag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74334783
Myra 2 Myra 2 Fax: 74334730
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 947534777
Aksjekapital: 28.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.1952
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,3%
Resultat  
  
-92,09%
Egenkapital  
  
6,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000 4.111.000
Resultat: 17.000 215.000 -81.000 55.000 57.000
Egenkapital: 274.000 258.000 42.000 123.000 67.000
Regnskap for Skorovas S-Lag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000 4.111.000
Driftskostnader -3.100.000 -3.076.000 -3.495.000 -3.513.000 -4.049.000
Driftsresultat 42.000 241.000 -47.000 66.000 62.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader -27.000 -29.000 -37.000 -19.000 -18.000
Finans -24.000 -26.000 -34.000 -11.000 -6.000
Resultat før skatt 17.000 215.000 -81.000 55.000 57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 215.000 -81.000 55.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 173.000 178.000 182.000 187.000
Sum omløpsmidler 1.170.000 908.000 885.000 992.000 903.000
Sum eiendeler 1.339.000 1.081.000 1.063.000 1.174.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 229.000 14.000 96.000 41.000
Sum egenkapital 274.000 258.000 42.000 123.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 609.000 566.000 703.000 661.000 669.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 257.000 318.000 391.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.080.000 1.063.000 1.175.000 1.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.873.000 3.029.000 3.249.000 3.303.000 3.725.000
Andre inntekter 269.000 289.000 199.000 277.000 387.000
Driftsinntekter 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000 4.111.000
Varekostnad -2.375.000 -2.424.000 -2.682.000 -2.710.000 -3.089.000
Lønninger -457.000 -377.000 -540.000 -559.000 -691.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -271.000 -269.000 -240.000 -264.000
Driftskostnader -3.100.000 -3.076.000 -3.495.000 -3.513.000 -4.049.000
Driftsresultat 42.000 241.000 -47.000 66.000 62.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader -27.000 -29.000 -37.000 -19.000 -18.000
Finans -24.000 -26.000 -34.000 -11.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 215.000 -81.000 55.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000
Driftsløsøre 5.000 6.000 7.000 9.000 10.000
Sum varige driftsmidler 8.000 12.000 16.000 21.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000
Sum anleggsmidler 169.000 173.000 178.000 182.000 187.000
Varebeholdning 456.000 433.000 442.000 538.000 448.000
Kundefordringer 94.000 41.000 21.000 19.000 24.000
Andre fordringer 247.000 11.000 10.000 1.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 423.000 412.000 434.000 401.000
Sum omløpsmidler 1.170.000 908.000 885.000 992.000 903.000
Sum eiendeler 1.339.000 1.081.000 1.063.000 1.174.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 229.000 14.000 96.000 41.000
Sum egenkapital 274.000 258.000 42.000 123.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 609.000 566.000 703.000 661.000 669.000
Leverandørgjeld 141.000 182.000 225.000 255.000 238.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 17.000 15.000 54.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 58.000 79.000 81.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 257.000 318.000 391.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.080.000 1.063.000 1.175.000 1.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 714.000 651.000 567.000 601.000 550.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.5 2.8 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.4 1.2 1.3
Soliditet 20.5 23.9 4 10.5 6.2
Resultatgrad 1.3 7.3 -1.4 1.8 1.5
Rentedekningsgrad 1.6 8.3 -1.3 3.9 4.1
Gjeldsgrad 3.9 3.2 24.3 8.6 15.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 22.6 -4.1 6.3 6.8
Signatur
20.07.2017
DAGLIG LEDER, STYRETS LEDER OG NESTLEDER, TO I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
PROKURA
HAUGEN INGER LISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Håvard VanneboStyreleder68
Inger Lise HaugenStyremedlem65
Torlaug Holan SolbergStyremedlem59
Halvor PrestvikStyremedlem66
Torhild Rio FinvikStyremedlem65
Ellen Oddveig OlufsenStyremedlem64
Vidar Tømmermo-ReitanStyremedlem49
Annar Holmli VestrumStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00