Lakselv Ungdomslag
Juridisk navn:  Lakselv Ungdomslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 285 Fax:
9711 Lakselv 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
Fylke Fylke
Org.nr: 983189040
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 26.02.1996
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,94%
Resultat  
  
-106,25%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 77.000 81.000
Resultat: -1.000 16.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for Lakselv Ungdomslag
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 77.000 81.000
Driftskostnader -65.000
Driftsresultat 77.000 16.000
Finansinntekter
Finanskostnader -78.000
Finans -78.000
Resultat før skatt -1.000 16.000
Skattekostnad
Årsresultat -1.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 278.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 278.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 278.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000
Andre inntekter 81.000
Driftsinntekter 77.000 81.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -65.000
Driftskostnader -65.000
Driftsresultat 77.000 16.000
Finansinntekter
Finanskostnader -78.000
Finans -78.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -1.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 278.000 278.000
Sum omløpsmidler 278.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 278.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 278.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0
Soliditet
Resultatgrad 100.0 19.8
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 27.7 5.8
Signatur
25.07.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Grete NilsenStyreleder53
Gro Helene RaattamaNestleder48
Yngve AndersenStyremedlem68
Marianne Løyningsøen BakervikStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00