Bil1Din As
Juridisk navn:  Bil1Din As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74282010
Torvstrøvegen 86 Torvstrøvegen 86 Fax: 74282011
7860 Skage I Namdalen 7860 Skage I Namdalen
Fylke: Kommune: www.namdalbilopphugger...
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 948171384
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 04.07.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Brattberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,45%
Resultat  
  
229,02%
Egenkapital  
  
86,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 46.356.000 34.478.000 28.888.000 27.257.000 25.292.000
Resultat: 7.199.000 2.188.000 976.000 804.000 942.000
Egenkapital: 7.810.000 4.197.000 3.015.000 2.777.000 2.189.000
Regnskap for Bil1Din As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 46.356.000 34.478.000 28.888.000 27.257.000 25.292.000
Driftskostnader -39.120.000 -32.229.000 -27.816.000 -26.356.000 -24.256.000
Driftsresultat 7.236.000 2.249.000 1.072.000 902.000 1.035.000
Finansinntekter 26.000 29.000 24.000 27.000 39.000
Finanskostnader -63.000 -90.000 -121.000 -125.000 -133.000
Finans -37.000 -61.000 -97.000 -98.000 -94.000
Resultat før skatt 7.199.000 2.188.000 976.000 804.000 942.000
Skattekostnad -1.586.000 -505.000 -238.000 -217.000 224.000
Årsresultat 5.613.000 1.683.000 738.000 588.000 1.166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.012.000 1.798.000 1.678.000 1.632.000 2.058.000
Sum omløpsmidler 15.256.000 8.379.000 7.071.000 6.588.000 6.147.000
Sum eiendeler 17.268.000 10.177.000 8.749.000 8.220.000 8.205.000
Sum opptjent egenkapital 7.560.000 3.947.000 2.765.000 2.527.000 1.939.000
Sum egenkapital 7.810.000 4.197.000 3.015.000 2.777.000 2.189.000
Sum langsiktig gjeld 901.000 1.130.000 1.464.000 1.794.000 2.350.000
Sum kortsiktig gjeld 8.557.000 4.849.000 4.270.000 3.648.000 3.666.000
Sum gjeld og egenkapital 17.268.000 10.176.000 8.749.000 8.219.000 8.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.148.000 34.330.000 28.888.000 27.007.000 25.292.000
Andre inntekter 7.208.000 148.000 0 250.000 0
Driftsinntekter 46.356.000 34.478.000 28.888.000 27.257.000 25.292.000
Varekostnad -19.695.000 -14.774.000 -14.477.000 -13.652.000 -13.130.000
Lønninger -9.515.000 -8.522.000 -6.087.000 -6.124.000 -5.630.000
Avskrivning -364.000 -259.000 -276.000 -236.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.546.000 -8.674.000 -6.976.000 -6.344.000 -5.320.000
Driftskostnader -39.120.000 -32.229.000 -27.816.000 -26.356.000 -24.256.000
Driftsresultat 7.236.000 2.249.000 1.072.000 902.000 1.035.000
Finansinntekter 26.000 29.000 24.000 27.000 39.000
Finanskostnader -63.000 -90.000 -121.000 -125.000 -133.000
Finans -37.000 -61.000 -97.000 -98.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -500.000 -500.000 0 -100.000
Årsresultat 5.613.000 1.683.000 738.000 588.000 1.166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 17.000 255.000 471.000
Fast eiendom 114.000 131.000 0 0 0
Maskiner anlegg 536.000 633.000 769.000 827.000 924.000
Driftsløsøre 1.121.000 713.000 756.000 539.000 651.000
Sum varige driftsmidler 1.771.000 1.477.000 1.525.000 1.366.000 1.575.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 321.000 137.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 2.012.000 1.798.000 1.678.000 1.632.000 2.058.000
Varebeholdning 5.113.000 5.656.000 4.944.000 4.700.000 4.380.000
Kundefordringer 629.000 575.000 1.074.000 1.528.000 1.262.000
Andre fordringer 168.000 259.000 161.000 136.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.345.000 1.889.000 893.000 225.000 291.000
Sum omløpsmidler 15.256.000 8.379.000 7.071.000 6.588.000 6.147.000
Sum eiendeler 17.268.000 10.177.000 8.749.000 8.220.000 8.205.000
Sum opptjent egenkapital 7.560.000 3.947.000 2.765.000 2.527.000 1.939.000
Sum egenkapital 7.810.000 4.197.000 3.015.000 2.777.000 2.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 76.000 102.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 258.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 901.000 1.130.000 1.464.000 1.794.000 2.350.000
Leverandørgjeld 1.854.000 1.358.000 1.967.000 1.644.000 1.857.000
Betalbar skatt 1.612.000 386.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.061.000 896.000 857.000 596.000 341.000
Utbytte -2.000.000 -500.000 -500.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 2.029.000 1.708.000 946.000 1.150.000 1.299.000
Sum kortsiktig gjeld 8.557.000 4.849.000 4.270.000 3.648.000 3.666.000
Sum gjeld og egenkapital 17.268.000 10.176.000 8.749.000 8.219.000 8.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.699.000 3.530.000 2.801.000 2.940.000 2.481.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.6 0.5 0.5 0.5
Soliditet 45.2 41.2 34.5 33.8 26.7
Resultatgrad 15.6 6.5 3.7 3.3 4.1
Rentedekningsgrad 114.9 2 8.9 7.2 8.1
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.9 2 2.7
Total kapitalrentabilitet 42.1 22.4 12.5 11.3 13.1
Signatur
08.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BRØNDBO ARNE
BRØNDBO BJARNE ARNSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjarne Arnstein BrøndboStyreleder56
Arne BrøndboStyremedlem82
Lise GreftegreffStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brøndbo Holding AS12.00 
Gebro Invest AS88.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00