Steigen Oljeservice AS
Juridisk navn:  Steigen Oljeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75778670
Helnessund Fax: 75778673
8285 Leines 8285 Leines
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 948235757
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 04.08.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Nordsalten As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,79%
Resultat  
  
-137,1%
Egenkapital  
  
-4,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.360.000 47.048.000 37.578.000 41.082.000 44.675.000
Resultat: -23.000 62.000 54.000 523.000 -989.000
Egenkapital: 488.000 511.000 449.000 395.000 -527.000
Regnskap for Steigen Oljeservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.360.000 47.048.000 37.578.000 41.082.000 44.675.000
Driftskostnader -48.353.000 -46.922.000 -37.462.000 -40.201.000 -45.288.000
Driftsresultat 7.000 127.000 115.000 882.000 -614.000
Finansinntekter 97.000 61.000 203.000 45.000 33.000
Finanskostnader -127.000 -125.000 -264.000 -404.000 -407.000
Finans -30.000 -64.000 -61.000 -359.000 -374.000
Resultat før skatt -23.000 62.000 54.000 523.000 -989.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 62.000 54.000 523.000 -989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.952.000 2.151.000 2.152.000 2.147.000 2.148.000
Sum omløpsmidler 9.093.000 7.081.000 7.199.000 5.977.000 6.099.000
Sum eiendeler 11.045.000 9.232.000 9.351.000 8.124.000 8.247.000
Sum opptjent egenkapital -612.000 -589.000 -651.000 -705.000 -1.227.000
Sum egenkapital 488.000 511.000 449.000 395.000 -527.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 253.000 372.000 462.000 383.000
Sum kortsiktig gjeld 10.430.000 8.467.000 8.529.000 7.266.000 8.391.000
Sum gjeld og egenkapital 11.046.000 9.231.000 9.350.000 8.123.000 8.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.330.000 46.659.000 37.505.000 41.024.000 44.641.000
Andre inntekter 30.000 389.000 73.000 58.000 33.000
Driftsinntekter 48.360.000 47.048.000 37.578.000 41.082.000 44.675.000
Varekostnad -38.669.000 -37.310.000 -28.873.000 -32.478.000 -37.344.000
Lønninger -3.994.000 -3.824.000 -3.343.000 -3.307.000 -3.281.000
Avskrivning -319.000 -292.000 -297.000 -245.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.371.000 -5.496.000 -4.949.000 -4.171.000 -4.437.000
Driftskostnader -48.353.000 -46.922.000 -37.462.000 -40.201.000 -45.288.000
Driftsresultat 7.000 127.000 115.000 882.000 -614.000
Finansinntekter 97.000 61.000 203.000 45.000 33.000
Finanskostnader -127.000 -125.000 -264.000 -404.000 -407.000
Finans -30.000 -64.000 -61.000 -359.000 -374.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 62.000 54.000 523.000 -989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.156.000 1.298.000
Maskiner anlegg 1.118.000 1.134.000 1.023.000 0 0
Driftsløsøre 402.000 476.000 826.000 539.000 299.000
Sum varige driftsmidler 1.520.000 1.610.000 1.849.000 1.695.000 1.598.000
Sum finansielle anleggsmidler 432.000 540.000 304.000 452.000 550.000
Sum anleggsmidler 1.952.000 2.151.000 2.152.000 2.147.000 2.148.000
Varebeholdning 3.976.000 3.653.000 2.850.000 2.936.000 2.538.000
Kundefordringer 4.491.000 2.840.000 3.483.000 2.298.000 3.009.000
Andre fordringer 244.000 307.000 245.000 255.000 325.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 383.000 282.000 620.000 489.000 226.000
Sum omløpsmidler 9.093.000 7.081.000 7.199.000 5.977.000 6.099.000
Sum eiendeler 11.045.000 9.232.000 9.351.000 8.124.000 8.247.000
Sum opptjent egenkapital -612.000 -589.000 -651.000 -705.000 -1.227.000
Sum egenkapital 488.000 511.000 449.000 395.000 -527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.096.000 2.169.000 2.526.000 1.478.000 1.807.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 253.000 372.000 462.000 383.000
Leverandørgjeld 6.586.000 5.341.000 4.882.000 5.106.000 5.947.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 338.000 411.000 142.000 297.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.000 547.000 980.000 385.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 10.430.000 8.467.000 8.529.000 7.266.000 8.391.000
Sum gjeld og egenkapital 11.046.000 9.231.000 9.350.000 8.123.000 8.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.337.000 -1.386.000 -1.330.000 -1.289.000 -2.292.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 4.4 5.5 4.8 4.9 -6.4
Resultatgrad 0 0.3 0.3 2.1 -1.4
Rentedekningsgrad 0.1 1 0.4 2.3 -1.4
Gjeldsgrad 21.6 17.1 19.8 19.6 -16.6
Total kapitalrentabilitet 0.9 2 3.4 11.4 -7.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn Otto OlsenStyreleder58
Inge Leif HansenStyremedlem69
Frank Steinar EidissenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Otto Olsen71.9358
Steigen Sjømat AS9.09 
Vestfjord Brønnbåtservice AS18.18 
Inge Leif Hansen0.8069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00