K Solem Snekkeri AS
Juridisk navn:  K Solem Snekkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72865112
Fossegrenda 17 Fax: 72865030
7038 Trondheim 7350 Buvika
Fylke: Kommune: www.ksolem.no
Trøndelag Skaun
Org.nr: 983483364
Aksjekapital: 2.062.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11.06.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Inter Nor Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,09%
Resultat  
  
100,49%
Egenkapital  
  
0,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000 13.085.000
Resultat: 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000 122.000
Egenkapital: -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000 -132.000
Regnskap for K Solem Snekkeri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000 13.085.000
Driftskostnader -15.871.000 -17.350.000 -13.327.000 -11.578.000 -12.949.000
Driftsresultat 121.000 -1.182.000 -809.000 -437.000 136.000
Finansinntekter -58.000 22.000 30.000 14.000 12.000
Finanskostnader -58.000 -69.000 -17.000 475.000 -26.000
Finans -116.000 -47.000 13.000 489.000 -14.000
Resultat før skatt 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000 122.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.353.000 1.441.000 1.244.000 1.328.000
Sum omløpsmidler 4.786.000 5.345.000 3.858.000 3.506.000 4.948.000
Sum eiendeler 6.013.000 6.698.000 5.299.000 4.750.000 6.276.000
Sum opptjent egenkapital -4.161.000 -4.167.000 -2.938.000 -2.142.000 -2.194.000
Sum egenkapital -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000 -132.000
Sum langsiktig gjeld 0 78.000 152.000 224.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 8.112.000 8.724.000 6.023.000 4.606.000 6.109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.013.000 6.697.000 5.299.000 4.750.000 6.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.974.000 16.142.000 12.370.000 11.039.000 13.066.000
Andre inntekter 18.000 27.000 147.000 101.000 19.000
Driftsinntekter 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000 13.085.000
Varekostnad -9.628.000 -11.160.000 -8.043.000 -7.410.000 -8.706.000
Lønninger -3.517.000 -3.249.000 -2.749.000 -2.037.000 -2.001.000
Avskrivning -143.000 -134.000 -114.000 -115.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.583.000 -2.807.000 -2.421.000 -2.016.000 -2.093.000
Driftskostnader -15.871.000 -17.350.000 -13.327.000 -11.578.000 -12.949.000
Driftsresultat 121.000 -1.182.000 -809.000 -437.000 136.000
Finansinntekter -58.000 22.000 30.000 14.000 12.000
Finanskostnader -58.000 -69.000 -17.000 475.000 -26.000
Finans -116.000 -47.000 13.000 489.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 39.000 39.000 39.000 39.000
Fast eiendom 1.023.000 1.032.000 1.041.000 1.050.000 1.059.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 282.000 361.000 155.000 229.000
Sum varige driftsmidler 1.227.000 1.314.000 1.402.000 1.205.000 1.289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.353.000 1.441.000 1.244.000 1.328.000
Varebeholdning 1.819.000 1.761.000 1.850.000 1.621.000 1.946.000
Kundefordringer 1.725.000 2.840.000 1.301.000 1.349.000 2.056.000
Andre fordringer 499.000 102.000 40.000 37.000 82.000
Sum investeringer 20.000 20.000 24.000 24.000 24.000
Kasse, bank 722.000 622.000 643.000 475.000 840.000
Sum omløpsmidler 4.786.000 5.345.000 3.858.000 3.506.000 4.948.000
Sum eiendeler 6.013.000 6.698.000 5.299.000 4.750.000 6.276.000
Sum opptjent egenkapital -4.161.000 -4.167.000 -2.938.000 -2.142.000 -2.194.000
Sum egenkapital -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000 -132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 78.000 152.000 224.000 299.000
Leverandørgjeld 7.186.000 8.025.000 5.283.000 4.131.000 5.254.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 476.000 327.000 414.000 202.000 477.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 372.000 325.000 273.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 8.112.000 8.724.000 6.023.000 4.606.000 6.109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.013.000 6.697.000 5.299.000 4.750.000 6.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.326.000 -3.379.000 -2.165.000 -1.100.000 -1.161.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5
Soliditet -34.9 -31.4 -16.5 -1.7 -2.1
Resultatgrad 0.8 -7.3 -6.5 -3.9 1.0
Rentedekningsgrad 2.1 -17.1 -47.6 0.9 5.7
Gjeldsgrad -3.9 -4.2 -60.4 -48.5
Total kapitalrentabilitet 1 -17.3 -14.7 -8.9 2.4
Signatur
24.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Øyvind MikkelsenStyreleder49
Ole- Johnny MarkussenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Snekkern Norge AS50.00 
Hans Are Solem23.7666
JAN LEIDULF SOLEM23.7673
Roar Solem0.8242
Torgeir Solem1.2449
KAI SOLEM0.4139
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00