Kanabus AS
Juridisk navn:  Kanabus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
c/o Oddvar Stangeland Lindevika 26 Lindevika 26 Fax: 56181001
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 983430503
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 27.04.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,84%
Resultat  
  
-40,7%
Egenkapital  
  
-8,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.139.000 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000
Resultat: -1.618.000 -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000
Egenkapital: 20.231.000 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000
Regnskap for Kanabus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.139.000 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000
Driftskostnader -2.625.000 -2.497.000 -3.127.000 -2.481.000 -2.673.000
Driftsresultat -1.486.000 -800.000 -1.279.000 -580.000 -1.188.000
Finansinntekter -40.000 -176.000 -315.000 -522.000 354.000
Finanskostnader -92.000 -174.000 -1.567.000 -453.000 -7.740.000
Finans -132.000 -350.000 -1.882.000 -975.000 -7.386.000
Resultat før skatt -1.618.000 -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.618.000 -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.227.000 17.825.000 18.753.000 21.252.000 22.746.000
Sum omløpsmidler 4.236.000 4.539.000 5.254.000 5.807.000 6.154.000
Sum eiendeler 20.463.000 22.364.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000
Sum opptjent egenkapital 19.831.000 21.649.000 22.799.000 25.960.000 27.715.000
Sum egenkapital 20.231.000 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 316.000 508.000 399.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 20.463.000 22.365.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.000 298.000 274.000 339.000 199.000
Andre inntekter 1.056.000 1.398.000 1.574.000 1.561.000 1.285.000
Driftsinntekter 1.139.000 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000
Varekostnad -28.000 -86.000 -101.000 -167.000 -87.000
Lønninger -970.000 -1.173.000 -1.071.000 -1.117.000 -1.133.000
Avskrivning -518.000 -713.000 -740.000 -777.000 -816.000
Nedskrivning -3.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.109.000 -522.000 -1.215.000 -420.000 -637.000
Driftskostnader -2.625.000 -2.497.000 -3.127.000 -2.481.000 -2.673.000
Driftsresultat -1.486.000 -800.000 -1.279.000 -580.000 -1.188.000
Finansinntekter -40.000 -176.000 -315.000 -522.000 354.000
Finanskostnader -92.000 -174.000 -1.567.000 -453.000 -7.740.000
Finans -132.000 -350.000 -1.882.000 -975.000 -7.386.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat -1.618.000 -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.206.000 13.524.000 14.092.000 14.837.000 15.634.000
Maskiner anlegg 0 0 0 32.000
Driftsløsøre 114.000 161.000 219.000 295.000 358.000
Sum varige driftsmidler 12.321.000 13.684.000 14.311.000 15.132.000 16.024.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.906.000 4.141.000 4.442.000 6.119.000 6.722.000
Sum anleggsmidler 16.227.000 17.825.000 18.753.000 21.252.000 22.746.000
Varebeholdning 37.000 46.000 31.000 40.000 91.000
Kundefordringer 48.000 0 132.000 212.000 143.000
Andre fordringer 437.000 561.000 590.000 1.091.000 1.105.000
Sum investeringer 378.000 506.000 795.000 1.161.000 1.859.000
Kasse, bank 3.336.000 3.426.000 3.707.000 3.303.000 2.956.000
Sum omløpsmidler 4.236.000 4.539.000 5.254.000 5.807.000 6.154.000
Sum eiendeler 20.463.000 22.364.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000
Sum opptjent egenkapital 19.831.000 21.649.000 22.799.000 25.960.000 27.715.000
Sum egenkapital 20.231.000 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000
Leverandørgjeld 14.000 88.000 183.000 61.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 57.000 67.000 102.000 94.000
Utbytte -200.000 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 147.000 170.000 258.000 236.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 316.000 508.000 399.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 20.463.000 22.365.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.004.000 4.223.000 4.746.000 5.408.000 5.772.000
Likviditetsgrad 1 18.3 14.4 10.3 14.6 16.1
Likviditetsgrad 2 18.1 14.2 10.3 14.5 15.9
Soliditet 98.9 98.6 97.9 98.5 98.3
Resultatgrad -130.5 -47.2 -69.2 -30.5
Rentedekningsgrad -16.2 -4.6 -0.8 -1.3 -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -7.5 -4.4 -6.6 -4.1 -2.9
Signatur
28.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar StangelandStyreleder76
Tore Reed MohnVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Oddvar Stangeland100.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00