Kanabus AS
Juridisk navn:  Kanabus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181001
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 983430503
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 27.04.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,23%
Resultat  
  
63,62%
Egenkapital  
  
-6,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000 1.634.000
Resultat: -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000 -11.987.000
Egenkapital: 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000 37.137.000
Regnskap for Kanabus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000 1.634.000
Driftskostnader -2.497.000 -3.127.000 -2.481.000 -2.673.000 -3.276.000
Driftsresultat -800.000 -1.279.000 -580.000 -1.188.000 -1.642.000
Finansinntekter -176.000 -315.000 -522.000 354.000 677.000
Finanskostnader -174.000 -1.567.000 -453.000 -7.740.000 -11.023.000
Finans -350.000 -1.882.000 -975.000 -7.386.000 -10.346.000
Resultat før skatt -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000 -11.987.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000 -11.987.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.825.000 18.753.000 21.252.000 22.746.000 35.604.000
Sum omløpsmidler 4.539.000 5.254.000 5.807.000 6.154.000 4.031.000
Sum eiendeler 22.364.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000 39.635.000
Sum opptjent egenkapital 21.649.000 22.799.000 25.960.000 27.715.000 36.487.000
Sum egenkapital 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000 37.137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000 2.100.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 508.000 399.000 382.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 22.365.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000 39.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.000 274.000 339.000 199.000 404.000
Andre inntekter 1.398.000 1.574.000 1.561.000 1.285.000 1.230.000
Driftsinntekter 1.696.000 1.848.000 1.901.000 1.485.000 1.634.000
Varekostnad -86.000 -101.000 -167.000 -87.000 -185.000
Lønninger -1.173.000 -1.071.000 -1.117.000 -1.133.000 -1.340.000
Avskrivning -713.000 -740.000 -777.000 -816.000 -853.000
Nedskrivning -3.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -1.215.000 -420.000 -637.000 -898.000
Driftskostnader -2.497.000 -3.127.000 -2.481.000 -2.673.000 -3.276.000
Driftsresultat -800.000 -1.279.000 -580.000 -1.188.000 -1.642.000
Finansinntekter -176.000 -315.000 -522.000 354.000 677.000
Finanskostnader -174.000 -1.567.000 -453.000 -7.740.000 -11.023.000
Finans -350.000 -1.882.000 -975.000 -7.386.000 -10.346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat -1.150.000 -3.161.000 -1.555.000 -8.572.000 -11.987.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.524.000 14.092.000 14.837.000 15.634.000 16.246.000
Maskiner anlegg 0 0 0 32.000 89.000
Driftsløsøre 161.000 219.000 295.000 358.000 465.000
Sum varige driftsmidler 13.684.000 14.311.000 15.132.000 16.024.000 16.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.141.000 4.442.000 6.119.000 6.722.000 18.804.000
Sum anleggsmidler 17.825.000 18.753.000 21.252.000 22.746.000 35.604.000
Varebeholdning 46.000 31.000 40.000 91.000 54.000
Kundefordringer 0 132.000 212.000 143.000 103.000
Andre fordringer 561.000 590.000 1.091.000 1.105.000 1.462.000
Sum investeringer 506.000 795.000 1.161.000 1.859.000 219.000
Kasse, bank 3.426.000 3.707.000 3.303.000 2.956.000 2.193.000
Sum omløpsmidler 4.539.000 5.254.000 5.807.000 6.154.000 4.031.000
Sum eiendeler 22.364.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000 39.635.000
Sum opptjent egenkapital 21.649.000 22.799.000 25.960.000 27.715.000 36.487.000
Sum egenkapital 22.049.000 23.499.000 26.660.000 28.415.000 37.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000 2.100.000
Leverandørgjeld 88.000 183.000 61.000 49.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 67.000 102.000 94.000 78.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 170.000 258.000 236.000 239.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 508.000 399.000 382.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 22.365.000 24.007.000 27.059.000 28.900.000 39.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.223.000 4.746.000 5.408.000 5.772.000 3.633.000
Likviditetsgrad 1 14.4 10.3 14.6 16.1 10.1
Likviditetsgrad 2 14.2 10.3 14.5 15.9 10.0
Soliditet 98.6 97.9 98.5 98.3 93.7
Resultatgrad -47.2 -69.2 -30.5 -100.5
Rentedekningsgrad -4.6 -0.8 -1.3 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.4 -6.6 -4.1 -2.9 -2.4
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar StangelandStyreleder75
Tore Reed MohnStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Oddvar Stangeland100.0075
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00