Dpcom AS
Juridisk navn:  Dpcom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22958277
Postboks 14 Bekkelagshøgda Axel Huitfeldts Vei 11 Fax:
1109 Oslo 1170 Oslo
Fylke: Kommune: www.dPCom.com
Oslo Oslo
Org.nr: 983594328
Aksjekapital: 128.947 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.07.2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-101,03%
Egenkapital  
  
-3,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 180.000 180.000 298.000 0 0
Resultat: -392.000 -195.000 -579.000 -795.000 -1.239.000
Egenkapital: -11.666.000 -11.274.000 -11.079.000 -10.500.000 -9.705.000
Regnskap for Dpcom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 180.000 180.000 298.000 0 0
Driftskostnader -147.000 26.000 -496.000 -436.000 -857.000
Driftsresultat 33.000 205.000 -198.000 -436.000 -857.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -425.000 -401.000 -381.000 -359.000 -382.000
Finans -425.000 -401.000 -381.000 -359.000 -382.000
Resultat før skatt -392.000 -195.000 -579.000 -795.000 -1.239.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -392.000 -195.000 -579.000 -795.000 -1.239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 56.000 21.000 94.000 62.000 17.000
Sum eiendeler 56.000 21.000 94.000 62.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -11.795.000 -11.403.000 -11.208.000 -10.629.000 -9.834.000
Sum egenkapital -11.666.000 -11.274.000 -11.079.000 -10.500.000 -9.705.000
Sum langsiktig gjeld 11.680.000 11.255.000 9.538.000 9.265.000 8.570.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 41.000 1.636.000 1.297.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 22.000 95.000 62.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 180.000 298.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 180.000 180.000 298.000 0 0
Varekostnad 0 0 -47.000 0 0
Lønninger -23.000 166.000 0 0 -317.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -140.000 -449.000 -436.000 -540.000
Driftskostnader -147.000 26.000 -496.000 -436.000 -857.000
Driftsresultat 33.000 205.000 -198.000 -436.000 -857.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -425.000 -401.000 -381.000 -359.000 -382.000
Finans -425.000 -401.000 -381.000 -359.000 -382.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -392.000 -195.000 -579.000 -795.000 -1.239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 57.000 1.000 1.000
Andre fordringer 0 2.000 0 38.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 19.000 37.000 23.000 16.000
Sum omløpsmidler 56.000 21.000 94.000 62.000 17.000
Sum eiendeler 56.000 21.000 94.000 62.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -11.795.000 -11.403.000 -11.208.000 -10.629.000 -9.834.000
Sum egenkapital -11.666.000 -11.274.000 -11.079.000 -10.500.000 -9.705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.680.000 11.255.000 9.538.000 9.265.000 8.570.000
Leverandørgjeld 0 0 43.000 9.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 24.000 20.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 41.000 1.569.000 1.267.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 41.000 1.636.000 1.297.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 22.000 95.000 62.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 -20.000 -1.542.000 -1.235.000 -1.135.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.5 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.3 0.5 0.1 0 0.1
Soliditet -20466.7 -51245.5 -11662.1 -16935.5 -57088.2
Resultatgrad 18.3 113.9 -66.4
Rentedekningsgrad 0.1 0.5 -0.5 -1.2 -2.2
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 57.9 931.8 -208.4 -703.2 -5041.2
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Bredo LarsenStyreleder62
Per Kristian EideStyremedlem57
Beate EideStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pke Holding AS70.77 
Stadheim As9.85 
Gezina AS19.39 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00