Ekeberg Invest AS
Juridisk navn:  Ekeberg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23240480
c/o Ole E. Sørdahl Postboks 184 Bloksbergstien 19 Fax:
1378 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 883636422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 24.08.2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Egenkapital: -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Regnskap for Ekeberg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -93.000 0 0 0
Finans 93.000 -93.000 0 0 0
Resultat før skatt 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -13.432.000 -13.525.000 -13.432.000 -23.432.000 -23.432.000
Sum egenkapital -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 13.425.000 13.332.000 23.332.000 23.332.000
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -93.000 0 0 0
Finans 93.000 -93.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -13.432.000 -13.525.000 -13.432.000 -23.432.000 -23.432.000
Sum egenkapital -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 13.425.000 13.332.000 23.332.000 23.332.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.481.000 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -1.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 9
Signatur
09.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Ekroll SørdahlStyreleder69
Petter SørdahlStyremedlem37
Ove SørdahlStyremedlem49
Jørgen SørdahlStyremedlem35
Grete Sørdahl KvammeStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter Sørdahl24.0037
Ove Sørdahl24.0049
Jørgen Sørdahl24.0035
GRETE SØRDAHL KVAMME24.0044
Ole Ekroll Sørdahl4.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00