Camelback Eiendom AS
Juridisk navn:  Camelback Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Kjell Finnerud Kjelsåsveien 71A v/Kjell Finnerud Kjelsåsveien 71A Fax:
0491 Oslo 491 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983903703
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 04.11.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
181,79%
Egenkapital  
  
223,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.259.000 -6.430.000 3.128.000 -1.984.000 3.510.000
Egenkapital: 7.607.000 2.348.000 8.778.000 5.650.000 7.634.000
Regnskap for Camelback Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -156.000 -19.000 -3.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -156.000 -19.000 -3.000 -11.000
Finansinntekter 5.951.000 -4.998.000 3.669.000 -79.000 4.090.000
Finanskostnader -676.000 -1.275.000 -523.000 -1.903.000 -570.000
Finans 5.275.000 -6.273.000 3.146.000 -1.982.000 3.520.000
Resultat før skatt 5.259.000 -6.430.000 3.128.000 -1.984.000 3.510.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.259.000 -6.430.000 3.128.000 -1.984.000 3.510.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.515.000 15.449.000
Sum eiendeler 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.515.000 15.449.000
Sum opptjent egenkapital 7.457.000 2.198.000 8.628.000 5.500.000 7.484.000
Sum egenkapital 7.607.000 2.348.000 8.778.000 5.650.000 7.634.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.496.000 7.173.000 14.128.000 10.866.000 7.815.000
Sum gjeld og egenkapital 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.516.000 15.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -156.000 -19.000 -3.000 -11.000
Driftskostnader -17.000 -156.000 -19.000 -3.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -156.000 -19.000 -3.000 -11.000
Finansinntekter 5.951.000 -4.998.000 3.669.000 -79.000 4.090.000
Finanskostnader -676.000 -1.275.000 -523.000 -1.903.000 -570.000
Finans 5.275.000 -6.273.000 3.146.000 -1.982.000 3.520.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.405.000
Årsresultat 5.259.000 -6.430.000 3.128.000 -1.984.000 3.510.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 374.000 0 8.000 0
Sum investeringer 19.097.000 9.146.000 22.900.000 16.489.000 15.142.000
Kasse, bank 6.000 1.000 6.000 19.000 306.000
Sum omløpsmidler 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.515.000 15.449.000
Sum eiendeler 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.515.000 15.449.000
Sum opptjent egenkapital 7.457.000 2.198.000 8.628.000 5.500.000 7.484.000
Sum egenkapital 7.607.000 2.348.000 8.778.000 5.650.000 7.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.405.000
Annen kortsiktig gjeld 11.496.000 7.173.000 14.128.000 10.866.000 7.815.000
Sum kortsiktig gjeld 11.496.000 7.173.000 14.128.000 10.866.000 7.815.000
Sum gjeld og egenkapital 19.103.000 9.521.000 22.906.000 16.516.000 15.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.607.000 2.348.000 8.778.000 5.649.000 7.634.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.6 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.6 1.5 2.0
Soliditet 39.8 24.7 38.3 34.2 49.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 7.2
Gjeldsgrad 1.5 3.1 1.6 1.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 31.1 -54.1 15.9 -0.5 26.4
Signatur
15.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell FinnerudStyreleder64
Tore BjarkStyremedlem59
Per StavgarStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Stavgar33.3373
Camelback Holding AS33.33 
Kjell Finnerud33.3364
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00