Mørefisk AS
Juridisk navn:  Mørefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73921061
General Von Hovens Vei 1 General Von Hovens Vei 1 Fax:
7040 Trondheim 7040 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984027907
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 18.10.2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-12,77%
Egenkapital  
  
-36,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -106.000 -94.000 -110.000 -104.000 -127.000
Egenkapital: -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Regnskap for Mørefisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftsresultat -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -88.000 -82.000 -85.000 -84.000 -93.000
Finans -84.000 -82.000 -85.000 -84.000 -91.000
Resultat før skatt -106.000 -94.000 -110.000 -104.000 -127.000
Skattekostnad 0 -257.000 15.000 16.000 16.000
Årsresultat -106.000 -351.000 -94.000 -88.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.527.000 3.784.000 3.769.000 3.753.000
Sum omløpsmidler 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum eiendeler 3.613.000 3.622.000 3.883.000 3.826.000 3.787.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 -440.000 -89.000 5.000 94.000
Sum egenkapital -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.008.000 3.912.000 3.821.000 3.671.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 3.613.000 3.622.000 3.882.000 3.826.000 3.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftsresultat -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -88.000 -82.000 -85.000 -84.000 -93.000
Finans -84.000 -82.000 -85.000 -84.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -351.000 -94.000 -88.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 257.000 241.000 225.000
Fast eiendom 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.527.000 3.784.000 3.769.000 3.753.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum omløpsmidler 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum eiendeler 3.613.000 3.622.000 3.883.000 3.826.000 3.787.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 -440.000 -89.000 5.000 94.000
Sum egenkapital -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.007.000 3.912.000 3.821.000 3.670.000 3.543.000
Sum kortsiktig gjeld 4.008.000 3.912.000 3.821.000 3.671.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 3.613.000 3.622.000 3.882.000 3.826.000 3.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.922.000 -3.817.000 -3.722.000 -3.614.000 -3.509.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -10.9 - 1.6 4.1 6.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad -10.1 -13.5 62.6 23.7 14.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.3 -0.6 -0.5 -0.9
Signatur
19.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2015
STYRETS LEDER ELLER ET STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Steinar SmebyStyreleder77
Jostein Østraat SmebyStyremedlem49
Bjørn Øystein SmebyStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Forenede Forvaltning AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00