Østo Ortopedisenter AS
Juridisk navn:  Østo Ortopedisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62573900
Gartnervegen 10 Gartnervegen 10 Fax: 62573901
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune: www.osto.no/portal/
Innlandet Stange
Org.nr: 984058411
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 18.12.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,92%
Resultat  
  
24,45%
Egenkapital  
  
26,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 67.104.000 53.290.000 50.380.000 41.388.000 41.168.000
Resultat: 11.758.000 9.448.000 10.292.000 6.748.000 8.161.000
Egenkapital: 15.253.000 12.055.000 9.687.000 5.860.000 8.708.000
Regnskap for Østo Ortopedisenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 67.104.000 53.290.000 50.380.000 41.388.000 41.168.000
Driftskostnader -55.488.000 -44.350.000 -40.231.000 -34.663.000 -33.072.000
Driftsresultat 11.616.000 8.940.000 10.147.000 6.724.000 8.097.000
Finansinntekter 243.000 567.000 177.000 60.000 122.000
Finanskostnader -101.000 -57.000 -33.000 -36.000 -58.000
Finans 142.000 510.000 144.000 24.000 64.000
Resultat før skatt 11.758.000 9.448.000 10.292.000 6.748.000 8.161.000
Skattekostnad -2.560.000 -2.081.000 -2.464.000 -1.695.000 -2.222.000
Årsresultat 9.198.000 7.367.000 7.827.000 5.052.000 5.939.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.786.000 3.792.000 1.043.000 715.000 619.000
Sum omløpsmidler 29.367.000 24.011.000 24.260.000 20.257.000 22.621.000
Sum eiendeler 33.153.000 27.803.000 25.303.000 20.972.000 23.240.000
Sum opptjent egenkapital 14.253.000 11.055.000 8.687.000 4.860.000 7.708.000
Sum egenkapital 15.253.000 12.055.000 9.687.000 5.860.000 8.708.000
Sum langsiktig gjeld 1.970.000 2.390.000 660.000 880.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 15.931.000 13.358.000 14.956.000 14.232.000 13.432.000
Sum gjeld og egenkapital 33.154.000 27.803.000 25.303.000 20.972.000 23.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.635.000 52.427.000 49.741.000 40.691.000 40.462.000
Andre inntekter 2.469.000 863.000 639.000 696.000 706.000
Driftsinntekter 67.104.000 53.290.000 50.380.000 41.388.000 41.168.000
Varekostnad -25.966.000 -19.839.000 -19.402.000 -14.220.000 -14.131.000
Lønninger -21.075.000 -16.878.000 -14.739.000 -14.609.000 -13.332.000
Avskrivning -807.000 -414.000 -235.000 -241.000 -230.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000.000 -7.260.000 -6.908.000 -5.732.000 -4.795.000
Driftskostnader -55.488.000 -44.350.000 -40.231.000 -34.663.000 -33.072.000
Driftsresultat 11.616.000 8.940.000 10.147.000 6.724.000 8.097.000
Finansinntekter 243.000 567.000 177.000 60.000 122.000
Finanskostnader -101.000 -57.000 -33.000 -36.000 -58.000
Finans 142.000 510.000 144.000 24.000 64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -3.006.000
Årsresultat 9.198.000 7.367.000 7.827.000 5.052.000 5.939.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 30.000 172.000 69.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.969.000 2.994.000 523.000 638.000 507.000
Sum varige driftsmidler 2.969.000 2.994.000 523.000 638.000 507.000
Sum finansielle anleggsmidler 771.000 767.000 348.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 3.786.000 3.792.000 1.043.000 715.000 619.000
Varebeholdning 5.978.000 5.627.000 4.459.000 3.470.000 3.450.000
Kundefordringer 12.057.000 9.522.000 8.285.000 11.183.000 8.197.000
Andre fordringer 1.107.000 1.136.000 962.000 1.044.000 1.013.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.225.000 7.726.000 10.555.000 4.560.000 9.960.000
Sum omløpsmidler 29.367.000 24.011.000 24.260.000 20.257.000 22.621.000
Sum eiendeler 33.153.000 27.803.000 25.303.000 20.972.000 23.240.000
Sum opptjent egenkapital 14.253.000 11.055.000 8.687.000 4.860.000 7.708.000
Sum egenkapital 15.253.000 12.055.000 9.687.000 5.860.000 8.708.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.970.000 2.390.000 660.000 880.000 1.100.000
Leverandørgjeld 2.371.000 2.570.000 3.486.000 1.999.000 2.397.000
Betalbar skatt 2.575.000 1.939.000 2.567.000 1.660.000 2.208.000
Skyldig offentlige avgifter 4.257.000 2.808.000 2.669.000 2.830.000 2.783.000
Utbytte -6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -3.006.000
Annen kortsiktig gjeld 3.727.000 3.041.000 2.234.000 2.742.000 3.044.000
Sum kortsiktig gjeld 15.931.000 13.358.000 14.956.000 14.232.000 13.432.000
Sum gjeld og egenkapital 33.154.000 27.803.000 25.303.000 20.972.000 23.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.436.000 10.653.000 9.304.000 6.025.000 9.189.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.2 1.5
Soliditet 4 43.4 38.3 27.9 37.5
Resultatgrad 17.3 16.8 20.1 16.2 19.7
Rentedekningsgrad 1 156.8 307.5 186.8 141.7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.6 2.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 35.8 34.2 40.8 32.3 35.4
Signatur
08.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Egil Sortåsstuen LienStyreleder66
Tore SolemStyremedlem51
Åge Lorang PettersenStyremedlem74
Jan Arne AnderssonStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Invest Holding AS30.00 
Tore Solem70.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00