Ballangen Sjøfarm AS
Juridisk navn:  Ballangen Sjøfarm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76927888
Fornes-E6 92 Fornes-E6 92 Fax: 76927889
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune: www.ballangensjofarm.no
Nordland Narvik
Org.nr: 884141982
Aksjekapital: 3.900.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 30.11.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33,56%
Resultat  
  
-83,4%
Egenkapital  
  
6,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 97.847.000 147.274.000 122.036.000 112.375.000 98.980.000
Resultat: 12.384.000 74.604.000 63.485.000 53.636.000 33.600.000
Egenkapital: 182.123.000 171.326.000 134.002.000 84.389.000 78.342.000
Regnskap for Ballangen Sjøfarm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 97.847.000 147.274.000 122.036.000 112.375.000 98.980.000
Driftskostnader -90.658.000 -71.637.000 -63.265.000 -61.326.000 -65.391.000
Driftsresultat 7.190.000 75.636.000 58.771.000 51.049.000 33.588.000
Finansinntekter 6.870.000 1.000 5.007.000 2.771.000 351.000
Finanskostnader -1.675.000 -1.034.000 -294.000 -183.000 -339.000
Finans 5.195.000 -1.033.000 4.713.000 2.588.000 12.000
Resultat før skatt 12.384.000 74.604.000 63.485.000 53.636.000 33.600.000
Skattekostnad -1.587.000 -17.281.000 -13.872.000 -12.589.000 -8.414.000
Årsresultat 10.798.000 57.324.000 49.613.000 41.047.000 25.186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.010.000 140.853.000 79.656.000 66.719.000 25.046.000
Sum omløpsmidler 145.538.000 158.419.000 147.442.000 110.460.000 81.848.000
Sum eiendeler 301.548.000 299.272.000 227.098.000 177.179.000 106.894.000
Sum opptjent egenkapital 175.103.000 164.306.000 126.982.000 77.369.000 71.322.000
Sum egenkapital 182.123.000 171.326.000 134.002.000 84.389.000 78.342.000
Sum langsiktig gjeld 92.707.000 95.265.000 65.663.000 47.588.000 8.761.000
Sum kortsiktig gjeld 26.718.000 32.681.000 27.434.000 45.201.000 19.790.000
Sum gjeld og egenkapital 301.548.000 299.272.000 227.099.000 177.178.000 106.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.258.000 146.836.000 122.036.000 112.419.000 98.720.000
Andre inntekter 40.589.000 438.000 0 -44.000 260.000
Driftsinntekter 97.847.000 147.274.000 122.036.000 112.375.000 98.980.000
Varekostnad -41.843.000 -52.520.000 -45.829.000 -48.758.000 -49.055.000
Lønninger -6.138.000 -4.598.000 -5.552.000 -4.858.000 -4.480.000
Avskrivning -8.232.000 -5.871.000 -1.942.000 -1.570.000 -943.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.867.000 -11.783.000 -12.053.000 -11.456.000 -10.787.000
Driftskostnader -90.658.000 -71.637.000 -63.265.000 -61.326.000 -65.391.000
Driftsresultat 7.190.000 75.636.000 58.771.000 51.049.000 33.588.000
Finansinntekter 6.870.000 1.000 5.007.000 2.771.000 351.000
Finanskostnader -1.675.000 -1.034.000 -294.000 -183.000 -339.000
Finans 5.195.000 -1.033.000 4.713.000 2.588.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -20.000.000 0
Årsresultat 10.798.000 57.324.000 49.613.000 41.047.000 25.186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.614.000 74.614.000 13.115.000 13.123.000 13.024.000
Fast eiendom 16.199.000 8.247.000 4.029.000 4.192.000 4.356.000
Maskiner anlegg 24.459.000 16.582.000 13.008.000 18.114.000 6.200.000
Driftsløsøre 616.000 1.027.000 846.000 1.110.000 135.000
Sum varige driftsmidler 78.419.000 63.261.000 66.064.000 53.119.000 11.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.977.000 2.977.000 477.000 477.000 777.000
Sum anleggsmidler 156.010.000 140.853.000 79.656.000 66.719.000 25.046.000
Varebeholdning 37.963.000 45.499.000 41.881.000 39.771.000 34.455.000
Kundefordringer 6.347.000 22.928.000 3.129.000 4.457.000 16.675.000
Andre fordringer 12.838.000 413.000 2.267.000 2.147.000 150.000
Sum investeringer 85.589.000 69.007.000 99.663.000 61.701.000 0
Kasse, bank 2.801.000 20.571.000 501.000 2.384.000 30.567.000
Sum omløpsmidler 145.538.000 158.419.000 147.442.000 110.460.000 81.848.000
Sum eiendeler 301.548.000 299.272.000 227.098.000 177.179.000 106.894.000
Sum opptjent egenkapital 175.103.000 164.306.000 126.982.000 77.369.000 71.322.000
Sum egenkapital 182.123.000 171.326.000 134.002.000 84.389.000 78.342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.220.000 9.889.000 9.729.000 9.765.000 8.761.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.328.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.707.000 95.265.000 65.663.000 47.588.000 8.761.000
Leverandørgjeld 15.162.000 9.006.000 6.271.000 9.436.000 7.448.000
Betalbar skatt 3.255.000 17.121.000 13.908.000 11.585.000 8.779.000
Skyldig offentlige avgifter 1.101.000 2.613.000 1.202.000 1.114.000 1.681.000
Utbytte 0 0 0 -20.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.200.000 3.942.000 3.724.000 3.067.000 1.882.000
Sum kortsiktig gjeld 26.718.000 32.681.000 27.434.000 45.201.000 19.790.000
Sum gjeld og egenkapital 301.548.000 299.272.000 227.099.000 177.178.000 106.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.820.000 125.738.000 120.008.000 65.259.000 62.058.000
Likviditetsgrad 1 5 4.8 5.4 2.4 4.1
Likviditetsgrad 2 4 3.5 3.8 1.6 2.4
Soliditet 60.4 57.2 5 47.6 73.3
Resultatgrad 7.3 51.4 48.2 45.4 33.9
Rentedekningsgrad 4.3 73.1 199.9 2 100.1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 1.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.7 25.3 28.1 30.4 31.8
Signatur
18.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
18.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Wiggo Kåre KnutsenStyreleder66
Truls HansenStyremedlem47
Ottar BakkeStyremedlem63
Svein Olaf BakkeStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cermaq Norway As30.00 
Ballangen Holding AS36.00 
Ballangen Energi AS34.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00