Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Juridisk navn:  Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91870131
c/o Gabriella Jurisic Ottesen Vesterhaugveien 13 c/o Gabriella Jurisic Ottesen Vesterhaugveien 13 Fax: 52775760
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune: www.lgs.no
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 984033427
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11.06.1988
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,67%
Resultat  
  
333,33%
Egenkapital  
  
65,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 1.376.000 1.200.000
Resultat: 462.000 -198.000
Egenkapital: 1.181.000 713.000
Regnskap for Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 1.376.000 1.200.000
Driftskostnader -914.000 -1.397.000
Driftsresultat 462.000 -198.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 462.000 -198.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 462.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 727.000
Sum eiendeler 1.195.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 713.000
Sum egenkapital 1.181.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.376.000 1.200.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.376.000 1.200.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -123.000 -138.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -791.000 -1.259.000
Driftskostnader -914.000 -1.397.000
Driftsresultat 462.000 -198.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 462.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 3.000 3.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.191.000 727.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 727.000
Sum eiendeler 1.195.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 713.000
Sum egenkapital 1.181.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.178.000 709.000
Likviditetsgrad 1 85.1 40.4
Likviditetsgrad 2 85.1 40.4
Soliditet 98.8 97.5
Resultatgrad 33.6 -16.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 38.7 -27.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gabriella Jurisic OttesenStyreleder51
Odd Petter ElvenesStyremedlem56
Valborg Nina Laakso GilbergStyremedlem54
Henriette FollestadStyremedlem30
Anette Pernille HemmingbyStyremedlem45
Benedicte LampeStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00