Grieg Holdings Ii As
Juridisk navn:  Grieg Holdings Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55576600
Postboks 234 Sentrum C. Sundts Gate 17-19 Fax: 55576855
5804 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune: www.grieg.no
Vestland Bergen
Org.nr: 984333609
Aksjekapital: 7.087.768 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 07.03.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-92,16%
Egenkapital  
  
0,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 130.000
Resultat: 212.000 2.704.000 -329.000 -5.878.000 5.568.000
Egenkapital: 54.660.000 54.448.000 51.744.000 52.074.000 57.951.000
Regnskap for Grieg Holdings Ii As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 130.000
Driftskostnader -691.000 -657.000 -860.000 -986.000 1.579.000
Driftsresultat -691.000 -657.000 -861.000 -986.000 1.709.000
Finansinntekter 1.047.000 3.361.000 532.000 593.000 4.219.000
Finanskostnader -145.000 0 0 -5.484.000 -360.000
Finans 902.000 3.361.000 532.000 -4.891.000 3.859.000
Resultat før skatt 212.000 2.704.000 -329.000 -5.878.000 5.568.000
Skattekostnad 0 0 4.813.000 2.052.000 0
Årsresultat 212.000 2.704.000 4.484.000 -3.826.000 5.568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.038.000 32.039.000 30.189.000 31.189.000 35.923.000
Sum omløpsmidler 5.171.000 22.488.000 21.652.000 29.211.000 22.219.000
Sum eiendeler 69.209.000 54.527.000 51.841.000 60.400.000 58.142.000
Sum opptjent egenkapital 11.382.000 11.170.000 8.467.000 8.796.000 14.674.000
Sum egenkapital 54.660.000 54.448.000 51.744.000 52.074.000 57.951.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.549.000 79.000 97.000 8.327.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 69.209.000 54.527.000 51.842.000 60.401.000 58.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 130.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 130.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -459.000 -464.000 -478.000 -439.000 -437.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -130.000
Andre driftskostnader -232.000 -193.000 -382.000 -547.000 2.146.000
Driftskostnader -691.000 -657.000 -860.000 -986.000 1.579.000
Driftsresultat -691.000 -657.000 -861.000 -986.000 1.709.000
Finansinntekter 1.047.000 3.361.000 532.000 593.000 4.219.000
Finanskostnader -145.000 0 0 -5.484.000 -360.000
Finans 902.000 3.361.000 532.000 -4.891.000 3.859.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.052.000 -2.385.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 2.704.000 4.484.000 -3.826.000 5.568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.038.000 32.039.000 30.189.000 31.189.000 34.923.000
Sum anleggsmidler 64.038.000 32.039.000 30.189.000 31.189.000 35.923.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 76.000 76.000 88.000 234.000
Andre fordringer 0 0 6.000 110.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.471.000 2.914.000 2.621.000 1.105.000 627.000
Sum omløpsmidler 5.171.000 22.488.000 21.652.000 29.211.000 22.219.000
Sum eiendeler 69.209.000 54.527.000 51.841.000 60.400.000 58.142.000
Sum opptjent egenkapital 11.382.000 11.170.000 8.467.000 8.796.000 14.674.000
Sum egenkapital 54.660.000 54.448.000 51.744.000 52.074.000 57.951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.446.000 4.000 0 8.206.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 0 19.000 44.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 31.000 34.000 77.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 44.000 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.549.000 79.000 97.000 8.327.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 69.209.000 54.527.000 51.842.000 60.401.000 58.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.378.000 22.409.000 21.555.000 20.884.000 22.028.000
Likviditetsgrad 1 0.4 284.7 223.2 3.5 116.3
Likviditetsgrad 2 0.4 284.7 223.2 3.5 116.4
Soliditet 7 99.9 99.8 86.2 99.7
Resultatgrad 1314.6
Rentedekningsgrad -4.8 -0.2 16.5
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 5 -0.6 -0.7 10.2
Signatur
18.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig Grimsgaard AndersenStyreleder65
Elna-Kathrine GriegStyremedlem53
Per GriegStyremedlem63
Petter Nicolay FærøvikStyremedlem57
Benedicte Willumsen GriegStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Grieg Kapital As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00