E-Service Bergen AS
Juridisk navn:  E-Service Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55948550
Johan Berentsens Vei 63 Johan Berentsens Vei 63 Fax: 55948551
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984620160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 14.06.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,57%
Resultat  
  
-70,18%
Egenkapital  
  
14,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Resultat: 34.000 114.000 441.000 29.000 -271.000
Egenkapital: 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Regnskap for E-Service Bergen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000 -5.034.000
Driftsresultat 34.000 110.000 444.000 35.000 -276.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 3.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 -3.000 -5.000 5.000
Resultat før skatt 34.000 114.000 441.000 29.000 -271.000
Skattekostnad 3.000 -39.000 11.000 0 0
Årsresultat 37.000 75.000 452.000 29.000 -271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 0 12.000 0 0
Sum omløpsmidler 944.000 997.000 747.000 285.000 362.000
Sum eiendeler 955.000 997.000 759.000 285.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 152.000 77.000 -374.000 -403.000
Sum egenkapital 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 666.000 745.000 581.000 559.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 997.000 758.000 285.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.237.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.755.000
Andre inntekter 155.000 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Varekostnad -1.303.000 -1.263.000 -1.362.000 -1.666.000 -1.616.000
Lønninger -3.109.000 -3.049.000 -2.497.000 -2.467.000 -2.305.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -946.000 -1.001.000 -981.000 -1.089.000 -1.113.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000 -5.034.000
Driftsresultat 34.000 110.000 444.000 35.000 -276.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 3.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 -3.000 -5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 75.000 452.000 29.000 -271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 0 12.000 0 0
Varebeholdning 61.000 55.000 55.000 58.000 89.000
Kundefordringer 37.000 36.000 62.000 78.000 63.000
Andre fordringer 112.000 158.000 99.000 101.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 734.000 748.000 531.000 47.000 48.000
Sum omløpsmidler 944.000 997.000 747.000 285.000 362.000
Sum eiendeler 955.000 997.000 759.000 285.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 152.000 77.000 -374.000 -403.000
Sum egenkapital 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 37.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 105.000
Betalbar skatt 8.000 27.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 354.000 428.000 337.000 279.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 290.000 243.000 238.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 745.000 581.000 559.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 997.000 758.000 285.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 252.000 166.000 -274.000 -304.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 0.5 0.5
Soliditet 30.3 25.3 23.4 -96.1 -83.5
Resultatgrad 0.6 2 8.4 0.7 -5.8
Rentedekningsgrad 1 1 4.8 -89.3
Gjeldsgrad 2.3 3 3.3 -2.0 -2.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 11.4 58.6 13.3 -73.8
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vivian ThomassenStyreleder55
Per Henry HansenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bente Astrid Ingebrigtsen34.0064
Vivian Thomassen33.0055
Per Henry Hansen33.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00