Ole Jonny Tandberg Transport AS
Juridisk navn:  Ole Jonny Tandberg Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91511937
Bråtaveien 2 Bråtaveien 2 Fax: 32780016
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune: www.ojtt.no
Viken Modum
Org.nr: 984677472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11.06.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kaugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,08%
Resultat  
  
-116,12%
Egenkapital  
  
-102,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.988.000 12.479.000 12.622.000 12.318.000 12.199.000
Resultat: -117.000 726.000 -870.000 -151.000 900.000
Egenkapital: -3.000 114.000 -306.000 564.000 715.000
Regnskap for Ole Jonny Tandberg Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.988.000 12.479.000 12.622.000 12.318.000 12.199.000
Driftskostnader -12.919.000 -11.615.000 -13.325.000 -12.305.000 -11.135.000
Driftsresultat 70.000 863.000 -703.000 14.000 1.064.000
Finansinntekter 0 0 0 0 26.000
Finanskostnader -187.000 -138.000 -167.000 -166.000 -190.000
Finans -187.000 -138.000 -167.000 -166.000 -164.000
Resultat før skatt -117.000 726.000 -870.000 -151.000 900.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 726.000 -870.000 -151.000 900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.693.000 1.653.000 1.998.000 2.497.000 2.443.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 1.752.000 1.390.000 1.505.000 1.415.000
Sum eiendeler 3.876.000 3.405.000 3.388.000 4.002.000 3.858.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 14.000 -406.000 464.000 615.000
Sum egenkapital -3.000 114.000 -306.000 564.000 715.000
Sum langsiktig gjeld 1.609.000 1.542.000 1.593.000 1.636.000 1.661.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 1.750.000 2.101.000 1.802.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 3.875.000 3.406.000 3.388.000 4.002.000 3.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.692.000 11.111.000 12.349.000 11.845.000 10.316.000
Andre inntekter 296.000 1.367.000 273.000 474.000 1.883.000
Driftsinntekter 12.988.000 12.479.000 12.622.000 12.318.000 12.199.000
Varekostnad -2.341.000 -93.000 -772.000 -109.000 -28.000
Lønninger -3.038.000 -3.025.000 -3.914.000 -3.349.000 -2.876.000
Avskrivning -199.000 -168.000 -371.000 -331.000 -291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.341.000 -8.329.000 -8.268.000 -8.516.000 -7.940.000
Driftskostnader -12.919.000 -11.615.000 -13.325.000 -12.305.000 -11.135.000
Driftsresultat 70.000 863.000 -703.000 14.000 1.064.000
Finansinntekter 0 0 0 0 26.000
Finanskostnader -187.000 -138.000 -167.000 -166.000 -190.000
Finans -187.000 -138.000 -167.000 -166.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 726.000 -870.000 -151.000 900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 846.000 902.000 959.000 1.016.000 1.072.000
Maskiner anlegg 153.000 176.000 71.000 126.000 146.000
Driftsløsøre 36.000 0 617.000 897.000 740.000
Sum varige driftsmidler 1.221.000 1.349.000 1.647.000 2.038.000 1.958.000
Sum finansielle anleggsmidler 471.000 304.000 351.000 459.000 485.000
Sum anleggsmidler 1.693.000 1.653.000 1.998.000 2.497.000 2.443.000
Varebeholdning 20.000 20.000 0 0 0
Kundefordringer 2.019.000 1.590.000 1.353.000 1.319.000 997.000
Andre fordringer 78.000 80.000 36.000 181.000 379.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 62.000 1.000 5.000 39.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 1.752.000 1.390.000 1.505.000 1.415.000
Sum eiendeler 3.876.000 3.405.000 3.388.000 4.002.000 3.858.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 14.000 -406.000 464.000 615.000
Sum egenkapital -3.000 114.000 -306.000 564.000 715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 557.000 118.000 571.000 580.000 513.000
Sum langsiktig gjeld 1.609.000 1.542.000 1.593.000 1.636.000 1.661.000
Leverandørgjeld 818.000 424.000 363.000 327.000 389.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 313.000 545.000 707.000 306.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 663.000 460.000 589.000 448.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 1.750.000 2.101.000 1.802.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 3.875.000 3.406.000 3.388.000 4.002.000 3.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 2.000 -711.000 -297.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.7 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.7 0.9 1.0
Soliditet -0.1 3.3 14.1 18.5
Resultatgrad 0.5 6.9 -5.6 0.1 8.7
Rentedekningsgrad 0.4 6.3 -4.2 0.1 5.7
Gjeldsgrad -1292.7 28.9 -12.1 6.1 4.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 25.3 -20.7 0.3 28.3
Signatur
29.03.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.03.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Johnny TandbergStyreleder74
Tore TandbergStyremedlem46
Ragnhild TandbergStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Tandberg50.0046
Ole Johnny Tandberg50.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00