Furevik Group As
Juridisk navn:  Furevik Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53668885
Fax:
5626 Kysnesstrand 5626 Kysnesstrand
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 984699115
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.07.2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-13,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 0 0 0 0
Egenkapital: -512.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Regnskap for Furevik Group As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 0 0 0 0
Driftsresultat -2.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -552.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Sum egenkapital -512.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Sum langsiktig gjeld 512.000 453.000 453.000 453.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 412.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 0 0 0 0
Driftsresultat -2.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -552.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Sum egenkapital -512.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 512.000 453.000 453.000 453.000 42.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 412.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 412.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 -412.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -45300.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 0.0
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje Johan LedahlStyreleder76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Johan Ledahl100.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00