Maico Eiendommer AS
Juridisk navn:  Maico Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torvhusvegen 24 Torvhusvegen 24 Fax:
5355 Knarrevik 5355 Knarrevik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 984507860
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 05.09.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16,67%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Egenkapital: 40.000 50.000 62.000 74.000 87.000
Regnskap for Maico Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Sum eiendeler 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -50.000 -38.000 -26.000 -13.000
Sum egenkapital 40.000 50.000 62.000 74.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Sum omløpsmidler 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Sum eiendeler 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -50.000 -38.000 -26.000 -13.000
Sum egenkapital 40.000 50.000 62.000 74.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000 56.000 62.000 74.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 50.000 62.000 74.000 87.000
Likviditetsgrad 1 9.3
Likviditetsgrad 2 0 9.3 0 0 0.0
Soliditet 1 89.3 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -23.2 -17.6 -13.8
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mai-Britt Salbuvik LøkkeStyreleder53
Arne LøkkeStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
AMALIE LØKKE50.0021
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00