Holsen Invest AS
Juridisk navn:  Holsen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Amtmann Leths Gate 20 Amtmann Leths Gate 20 Fax:
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 985194939
Aksjekapital: 156.500 NOK
Etableringsdato: 05.12.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-284,42%
Egenkapital  
  
31,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -142.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Egenkapital: 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Regnskap for Holsen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -69.000 89.000 -260.000 30.000 313.000
Finans -69.000 89.000 -260.000 31.000 316.000
Resultat før skatt -142.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.599.000 1.386.000 1.184.000 1.500.000 1.577.000
Sum omløpsmidler 640.000 306.000 491.000 447.000 425.000
Sum eiendeler 2.239.000 1.692.000 1.675.000 1.947.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -838.000 -915.000 -644.000 -649.000
Sum egenkapital 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 1.693.000 1.675.000 1.946.000 2.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -69.000 89.000 -260.000 30.000 313.000
Finans -69.000 89.000 -260.000 31.000 316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Sum varige driftsmidler 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.389.000 1.177.000 975.000 1.290.000 1.367.000
Sum anleggsmidler 1.599.000 1.386.000 1.184.000 1.500.000 1.577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 412.000 55.000 0 29.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 251.000 491.000 418.000 401.000
Sum omløpsmidler 640.000 306.000 491.000 447.000 425.000
Sum eiendeler 2.239.000 1.692.000 1.675.000 1.947.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -838.000 -915.000 -644.000 -649.000
Sum egenkapital 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 1.693.000 1.675.000 1.946.000 2.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 640.000 306.000 432.000 388.000 306.000
Likviditetsgrad 1 8.3 7.6 3.6
Likviditetsgrad 2 0 0 8.3 7.6 3.6
Soliditet 99.7 1 96.5 9 94.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 0.1 0.9 0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.3 -0.8 -0.7 -1.3 -1.4
Signatur
05.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Gunnar HolsenStyreleder55
Elin Kristin HolsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Gunnar Holsen100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00