Helland Skjell AS
Juridisk navn:  Helland Skjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95819543
Hella 82 Hellaneset Fax:
5936 Manger 5936 Manger
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 985297924
Aksjekapital: 181.800 NOK
Etableringsdato: 28.12.2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,7%
Resultat  
  
140%
Egenkapital  
  
9,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Resultat: 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Egenkapital: 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Regnskap for Helland Skjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -38.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -49.000 -54.000 -95.000 -133.000
Sum egenkapital 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 12.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 133.000 140.000 98.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 51.000 79.000 54.000 49.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Varekostnad -19.000 -27.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -22.000 -38.000 -16.000 -9.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -38.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 132.000 141.000 99.000 59.000
Sum omløpsmidler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -49.000 -54.000 -95.000 -133.000
Sum egenkapital 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 12.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 12.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 133.000 140.000 98.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 133.000 129.000 88.000 49.000
Likviditetsgrad 1 49.3 11.8 9 5.9
Likviditetsgrad 2 49.3 0 11.8 9 6.0
Soliditet 9 1 91.4 88.8 83.1
Resultatgrad 23.1 9.3 51.9 70.4 77.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 3.8 29.3 38.8 64.4
Signatur
03.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Esben André HellandStyreleder53
Ove Henning KvalheimStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Esben André Helland100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00