Vardobaiki As
Juridisk navn:  Vardobaiki As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76985020
Skånlandsveien 78 Skånlandsveien 78 Fax: 76985021
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune: www.vardobaiki.no
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 985425329
Aksjekapital: 310.750 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 18.11.2002
Foretakstype: SA
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,12%
Resultat  
  
-52,32%
Egenkapital  
  
20,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000 9.937.000
Resultat: 896.000 1.879.000 870.000 439.000 -285.000
Egenkapital: 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000 700.000
Regnskap for Vardobaiki As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000 9.937.000
Driftskostnader -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000 -10.444.000 -10.233.000
Driftsresultat 1.302.000 1.905.000 869.000 439.000 -296.000
Finansinntekter 5.000 2.000 2.000 1.000 13.000
Finanskostnader -411.000 -28.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -406.000 -26.000 1.000 0 11.000
Resultat før skatt 896.000 1.879.000 870.000 439.000 -285.000
Skattekostnad -23.000 0 0 0 0
Årsresultat 873.000 1.879.000 870.000 439.000 -285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000 516.000
Sum omløpsmidler 14.373.000 4.096.000 4.078.000 2.600.000 1.804.000
Sum eiendeler 26.185.000 10.467.000 4.522.000 3.047.000 2.320.000
Sum opptjent egenkapital 4.725.000 3.852.000 1.973.000 1.103.000 664.000
Sum egenkapital 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 19.123.000 4.716.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.026.000 1.590.000 2.238.000 1.634.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 26.185.000 10.469.000 4.522.000 3.048.000 2.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 643.000 609.000 982.000 845.000 649.000
Andre inntekter 13.838.000 14.339.000 10.253.000 10.037.000 9.288.000
Driftsinntekter 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000 9.937.000
Varekostnad -49.000 -72.000 -68.000 -50.000 -112.000
Lønninger -8.131.000 -7.294.000 -6.743.000 -7.154.000 -6.592.000
Avskrivning -259.000 -92.000 -53.000 -69.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.740.000 -5.585.000 -3.503.000 -3.171.000 -3.469.000
Driftskostnader -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000 -10.444.000 -10.233.000
Driftsresultat 1.302.000 1.905.000 869.000 439.000 -296.000
Finansinntekter 5.000 2.000 2.000 1.000 13.000
Finanskostnader -411.000 -28.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -406.000 -26.000 1.000 0 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 873.000 1.879.000 870.000 439.000 -285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.470.000 4.463.000 172.000 179.000 185.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.342.000 1.909.000 272.000 268.000 331.000
Sum varige driftsmidler 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000 516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000 516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 785.000 148.000 329.000 1.178.000 991.000
Andre fordringer 1.427.000 1.805.000 567.000 232.000 373.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.160.000 2.143.000 3.182.000 1.190.000 441.000
Sum omløpsmidler 14.373.000 4.096.000 4.078.000 2.600.000 1.804.000
Sum eiendeler 26.185.000 10.467.000 4.522.000 3.047.000 2.320.000
Sum opptjent egenkapital 4.725.000 3.852.000 1.973.000 1.103.000 664.000
Sum egenkapital 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.123.000 4.716.000 0 0 0
Leverandørgjeld 670.000 376.000 253.000 241.000 226.000
Betalbar skatt 17.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 411.000 408.000 398.000 424.000 417.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 928.000 805.000 1.587.000 969.000 978.000
Sum kortsiktig gjeld 2.026.000 1.590.000 2.238.000 1.634.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 26.185.000 10.469.000 4.522.000 3.048.000 2.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.347.000 2.506.000 1.840.000 966.000 184.000
Likviditetsgrad 1 7.1 2.6 1.8 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 7.1 2.6 1.8 1.6 1.2
Soliditet 19.2 39.8 50.5 46.4 30.2
Resultatgrad 9 12.7 7.7 4.0 -3.0
Rentedekningsgrad 3.2 6 8 440.0 -141.5
Gjeldsgrad 4.2 1.5 1 1.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 5 18.2 19.3 14.4 -12.2
Signatur
04.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Else Grete BroderstadStyreleder58
Mathias Eilert OlsenStyremedlem24
Liv Olaug SlettliStyremedlem57
Odd Arne HansenStyremedlem52
Anne Marie Guttorm GravenStyremedlem37
Tore Hermod JohnsenStyremedlem60
Arild Pettersen IngaStyremedlem62
Merethe Henriette SætranStyremedlem42
Per Kristian ArntzenStyremedlem70
Jorun Murberg SpaunStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00