Marie Fisk AS
Juridisk navn:  Marie Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71241500
C/O Økonomisenteret Mrk As Fannestrandvegen 55 C/O Økonomisenteret Mrk As Fannestrandvegen 55 Fax: 71241515
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 885861482
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 08.07.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
82,81%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Egenkapital: 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Regnskap for Marie Fisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.147.000 0 0 0
Finans 0 -1.147.000 0 0 0
Resultat før skatt -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum eiendeler 0 4.000 1.686.000 1.143.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -1.360.000 827.000 834.000 845.000
Sum egenkapital 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.040.000 540.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.687.000 1.143.000 1.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.147.000 0 0 0
Finans 0 -1.147.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum eiendeler 0 4.000 1.686.000 1.143.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -1.360.000 827.000 834.000 845.000
Sum egenkapital 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.040.000 540.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.687.000 1.143.000 1.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -12.000 -2.000 6.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.8 0 0.0
Soliditet 67.3 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.8
Signatur
25.09.2020
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
25.09.2020
STYRETS LEDER ALENE
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Andreas NistadStyreleder65
Hans Jørgen NæssStyremedlem74
Jan Petter StoretvedtStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Japesto Invest AS33.33 
Hans Jørgen Næss33.3374
Molde Regnskapsbyrå As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00