Thunes Og Hansen Tannteknikk As
Juridisk navn:  Thunes Og Hansen Tannteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32838709
Nedre Storgate 8 Nedre Storgate 8 Fax: 32838748
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985836833
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 16.06.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsjefen As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,18%
Resultat  
  
37,67%
Egenkapital  
  
22,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.309.000 9.709.000 9.479.000 9.508.000 8.627.000
Resultat: 1.641.000 1.192.000 1.321.000 1.176.000 1.158.000
Egenkapital: 2.512.000 2.043.000 1.430.000 1.619.000 1.546.000
Regnskap for Thunes Og Hansen Tannteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.309.000 9.709.000 9.479.000 9.508.000 8.627.000
Driftskostnader -8.665.000 -8.514.000 -8.127.000 -8.325.000 -7.471.000
Driftsresultat 1.644.000 1.194.000 1.352.000 1.182.000 1.156.000
Finansinntekter 7.000 12.000 15.000 3.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -45.000 -9.000 0
Finans -4.000 -1.000 -30.000 -6.000 2.000
Resultat før skatt 1.641.000 1.192.000 1.321.000 1.176.000 1.158.000
Skattekostnad -371.000 -279.000 -310.000 -253.000 -301.000
Årsresultat 1.270.000 913.000 1.011.000 923.000 858.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 311.000 416.000 505.000 32.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 3.519.000 3.500.000 3.542.000 3.112.000
Sum eiendeler 4.076.000 3.830.000 3.916.000 4.047.000 3.144.000
Sum opptjent egenkapital 2.461.000 1.991.000 1.378.000 1.567.000 1.494.000
Sum egenkapital 2.512.000 2.043.000 1.430.000 1.619.000 1.546.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000 1.788.000 2.486.000 2.429.000 1.598.000
Sum gjeld og egenkapital 4.076.000 3.831.000 3.916.000 4.048.000 3.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.309.000 9.709.000 9.479.000 9.508.000 8.627.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.309.000 9.709.000 9.479.000 9.508.000 8.627.000
Varekostnad -2.585.000 -2.720.000 -2.883.000 -3.068.000 -2.818.000
Lønninger -4.362.000 -4.029.000 -3.919.000 -3.919.000 -3.492.000
Avskrivning -142.000 -142.000 -140.000 -42.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.576.000 -1.623.000 -1.185.000 -1.296.000 -1.130.000
Driftskostnader -8.665.000 -8.514.000 -8.127.000 -8.325.000 -7.471.000
Driftsresultat 1.644.000 1.194.000 1.352.000 1.182.000 1.156.000
Finansinntekter 7.000 12.000 15.000 3.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -45.000 -9.000 0
Finans -4.000 -1.000 -30.000 -6.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.270.000 913.000 1.011.000 923.000 858.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 248.000 311.000 416.000 505.000 32.000
Sum varige driftsmidler 248.000 311.000 416.000 505.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 248.000 311.000 416.000 505.000 32.000
Varebeholdning 739.000 561.000 427.000 458.000 380.000
Kundefordringer 859.000 1.088.000 831.000 781.000 973.000
Andre fordringer 65.000 37.000 76.000 24.000 55.000
Sum investeringer 10.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.146.000 1.834.000 2.166.000 2.279.000 1.704.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 3.519.000 3.500.000 3.542.000 3.112.000
Sum eiendeler 4.076.000 3.830.000 3.916.000 4.047.000 3.144.000
Sum opptjent egenkapital 2.461.000 1.991.000 1.378.000 1.567.000 1.494.000
Sum egenkapital 2.512.000 2.043.000 1.430.000 1.619.000 1.546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 203.000 479.000 343.000 658.000 457.000
Betalbar skatt 371.000 279.000 310.000 253.000 301.000
Skyldig offentlige avgifter 334.000 390.000 387.000 364.000 354.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 655.000 639.000 1.446.000 1.154.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000 1.788.000 2.486.000 2.429.000 1.598.000
Sum gjeld og egenkapital 4.076.000 3.831.000 3.916.000 4.048.000 3.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.265.000 1.731.000 1.014.000 1.113.000 1.514.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.4 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1.2 1.3 1.8
Soliditet 61.6 53.3 36.5 4 49.2
Resultatgrad 15.9 12.3 14.3 12.4 13.4
Rentedekningsgrad 149.5 91.8 3 131.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.7 1.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 40.5 31.5 34.9 29.3 36.8
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders Narum HansenStyreleder43
Jon SølandStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thunes Og Hansen Tannteknikk As50.00 
Anders Narum Hansen50.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00