Hønefoss Bowlingsenter AS
Juridisk navn:  Hønefoss Bowlingsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32170590
Ankersgate 30 Ankersgate 30 Fax: 32124981
3513 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.honefoss-bowlingse...
Viken Ringerike
Org.nr: 985867712
Aksjekapital: 2.198.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 27.06.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Regnskapsfører: Lise'S Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,9%
Resultat  
  
417,95%
Egenkapital  
  
8,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.737.000 5.127.000 5.107.000 4.737.000 4.153.000
Resultat: 248.000 -78.000 -592.000 -329.000 -565.000
Egenkapital: -2.553.000 -2.801.000 -2.723.000 -2.130.000 -1.801.000
Regnskap for Hønefoss Bowlingsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.737.000 5.127.000 5.107.000 4.737.000 4.153.000
Driftskostnader -5.257.000 -4.919.000 -5.428.000 -4.820.000 -4.472.000
Driftsresultat 481.000 208.000 -320.000 -83.000 -319.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -233.000 -287.000 -274.000 -247.000 -247.000
Finans -233.000 -287.000 -272.000 -247.000 -246.000
Resultat før skatt 248.000 -78.000 -592.000 -329.000 -565.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 -78.000 -592.000 -329.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 691.000 869.000 1.091.000 1.281.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 705.000 384.000 344.000 572.000 538.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.253.000 1.435.000 1.853.000 2.109.000
Sum opptjent egenkapital -4.551.000 -4.799.000 -4.721.000 -4.128.000 -3.799.000
Sum egenkapital -2.553.000 -2.801.000 -2.723.000 -2.130.000 -1.801.000
Sum langsiktig gjeld 3.609.000 3.301.000 3.219.000 3.317.000 3.380.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 753.000 939.000 666.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.253.000 1.435.000 1.853.000 2.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.732.000 5.062.000 5.105.000 4.737.000 4.153.000
Andre inntekter 5.000 65.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 5.737.000 5.127.000 5.107.000 4.737.000 4.153.000
Varekostnad -840.000 -724.000 -772.000 -794.000 -696.000
Lønninger -1.668.000 -1.394.000 -1.310.000 -1.382.000 -1.271.000
Avskrivning -262.000 -269.000 -302.000 -290.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.487.000 -2.532.000 -3.044.000 -2.354.000 -2.226.000
Driftskostnader -5.257.000 -4.919.000 -5.428.000 -4.820.000 -4.472.000
Driftsresultat 481.000 208.000 -320.000 -83.000 -319.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -233.000 -287.000 -274.000 -247.000 -247.000
Finans -233.000 -287.000 -272.000 -247.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 -78.000 -592.000 -329.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 691.000 866.000 1.088.000 1.281.000 1.571.000
Sum varige driftsmidler 691.000 866.000 1.088.000 1.281.000 1.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 691.000 869.000 1.091.000 1.281.000 1.571.000
Varebeholdning 90.000 62.000 66.000 77.000 77.000
Kundefordringer 21.000 20.000 85.000 8.000 92.000
Andre fordringer 192.000 235.000 139.000 183.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 66.000 54.000 305.000 217.000
Sum omløpsmidler 705.000 384.000 344.000 572.000 538.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.253.000 1.435.000 1.853.000 2.109.000
Sum opptjent egenkapital -4.551.000 -4.799.000 -4.721.000 -4.128.000 -3.799.000
Sum egenkapital -2.553.000 -2.801.000 -2.723.000 -2.130.000 -1.801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 269.000 417.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.609.000 3.301.000 3.219.000 3.317.000 3.380.000
Leverandørgjeld 64.000 272.000 287.000 320.000 264.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 89.000 122.000 211.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 123.000 113.000 135.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 753.000 939.000 666.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.253.000 1.435.000 1.853.000 2.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 -369.000 -595.000 -94.000 9.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.5 0.4 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 0.3 0.7 0.9
Soliditet -182.7 -223.5 -189.8 -114.9 -85.4
Resultatgrad 8.4 4.1 -6.3 -1.8 -7.7
Rentedekningsgrad 2.1 0.7 -1.2 -0.3 -1.3
Gjeldsgrad -1.5 -1.4 -1.5 -1.9 -2.2
Total kapitalrentabilitet 34.4 16.6 -22.2 -4.5 -15.1
Signatur
07.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils ElsrudStyreleder65
Tor-Gunnar LakselvhaugStyremedlem35
Jan Erik WeistenStyremedlem55
Øyvin KulsengStyremedlem24
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
VIDAR BARKALD2.8758
Tore-Wiggo Anderssen0.5772
Stian Gundersby18.1047
Leif Magne Johnsrud7.1851
Nils Elsrud12.9365
RINGERIKE BOWLINGKLUBB43.10 
VIGDIS BORCH-OLSEN0.5763
ROGER KLEVEN0.8661
Odd Arthur Brudvik0.3086
Heidi Bjerke2.8754
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00