Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Juridisk navn:  Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90472871
C/O Elena Wisth Tjørvågvegen 315 C/O Elena Wisth Tjørvågvegen 315 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 985761973
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 31.12.1990
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2014
Omsetning: 184.000
Resultat: 106.000
Egenkapital: 226.000
Regnskap for Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Resultat 2014
Driftsinntekter 184.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 106.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 240.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 226.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000
Andre inntekter 150.000
Driftsinntekter 184.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -77.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000
Sum anleggsmidler 8.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 240.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000
Likviditetsgrad 1 16.6
Likviditetsgrad 2 16.6
Soliditet 94.2
Resultatgrad 57.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 44.2
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Elena WisthStyreleder55
Steinar Jonsson NørevartdalStyremedlem58
Anne Rongve VegsundStyremedlem47
Petter Sverre Synnestvedt KorsedalStyremedlem41
Stein Arve PettersenStyremedlem65
Renate Aase SnekvikStyremedlem45
Arild Ove HalåsStyremedlem52
Randi Anne LadeStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00