First Finans AS
Juridisk navn:  First Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 19B Bjørndalsstølen 19B Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986556788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2%
Resultat  
  
22,83%
Egenkapital  
  
-1,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000 6.899.000
Resultat: -98.000 -127.000 -33.000 1.217.000 1.251.000
Egenkapital: 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000 4.813.000
Regnskap for First Finans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000 6.899.000
Driftskostnader -256.000 -288.000 -1.255.000 -3.317.000 -5.481.000
Driftsresultat -110.000 -138.000 -34.000 1.255.000 1.418.000
Finansinntekter 12.000 11.000 5.000 10.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -48.000 -187.000
Finans 12.000 11.000 0 -38.000 -167.000
Resultat før skatt -98.000 -127.000 -33.000 1.217.000 1.251.000
Skattekostnad 10.000 19.000 -2.000 -386.000 -340.000
Årsresultat -88.000 -108.000 -36.000 831.000 911.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.098.000 3.157.000 3.210.000 4.231.000 5.461.000
Sum omløpsmidler 1.587.000 1.668.000 1.723.000 1.920.000 2.213.000
Sum eiendeler 4.685.000 4.825.000 4.933.000 6.151.000 7.674.000
Sum opptjent egenkapital 4.602.000 4.690.000 4.799.000 5.376.000 4.732.000
Sum egenkapital 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000 4.813.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.101.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 64.000 65.000 697.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 4.685.000 4.824.000 4.934.000 6.151.000 7.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 711.000 4.085.000 5.907.000
Andre inntekter 147.000 150.000 511.000 487.000 993.000
Driftsinntekter 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000 6.899.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -148.000 -114.000 -115.000 -80.000 -243.000
Avskrivning -68.000 -72.000 -68.000 -715.000 -1.240.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -102.000 -1.072.000 -2.522.000 -3.998.000
Driftskostnader -256.000 -288.000 -1.255.000 -3.317.000 -5.481.000
Driftsresultat -110.000 -138.000 -34.000 1.255.000 1.418.000
Finansinntekter 12.000 11.000 5.000 10.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -48.000 -187.000
Finans 12.000 11.000 0 -38.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 -108.000 -36.000 831.000 911.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 281.000 271.000 253.000 255.000 346.000
Fast eiendom 2.817.000 2.886.000 2.954.000 3.022.000 3.061.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 953.000 1.865.000
Sum varige driftsmidler 2.817.000 2.886.000 2.958.000 3.976.000 4.925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 190.000
Sum anleggsmidler 3.098.000 3.157.000 3.210.000 4.231.000 5.461.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 12.000 622.000 768.000
Andre fordringer 171.000 237.000 248.000 231.000 357.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.416.000 1.431.000 1.464.000 1.068.000 1.088.000
Sum omløpsmidler 1.587.000 1.668.000 1.723.000 1.920.000 2.213.000
Sum eiendeler 4.685.000 4.825.000 4.933.000 6.151.000 7.674.000
Sum opptjent egenkapital 4.602.000 4.690.000 4.799.000 5.376.000 4.732.000
Sum egenkapital 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000 4.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.101.000
Leverandørgjeld 0 0 0 193.000 219.000
Betalbar skatt 0 0 0 295.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 144.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 64.000 64.000 64.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 64.000 65.000 697.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 4.685.000 4.824.000 4.934.000 6.151.000 7.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.574.000 1.604.000 1.658.000 1.223.000 1.453.000
Likviditetsgrad 1 122.1 26.1 26.5 2.8 2.9
Likviditetsgrad 2 122.1 26.1 26.5 2.8 3.0
Soliditet 99.7 98.7 98.7 88.7 62.7
Resultatgrad -74.8 -2.8 27.4 20.6
Rentedekningsgrad -6.8 26.4 7.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.6 -0.6 20.6 18.7
Signatur
22.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode HauglandStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
First Finans AS33.00 
Frode Haugland67.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00