Moldskred Renovasjon AS
Juridisk navn:  Moldskred Renovasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084171
Nybøvegen 26 Tjørvåg Fax: 70084244
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 986814353
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.04.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,15%
Resultat  
  
-208,6%
Egenkapital  
  
-22,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.763.000 11.187.000 10.197.000 9.455.000 10.142.000
Resultat: -505.000 465.000 -2.000 239.000 54.000
Egenkapital: 1.346.000 1.728.000 1.362.000 1.357.000 1.170.000
Regnskap for Moldskred Renovasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.763.000 11.187.000 10.197.000 9.455.000 10.142.000
Driftskostnader -12.021.000 -10.552.000 -9.971.000 -8.992.000 -9.767.000
Driftsresultat -257.000 634.000 226.000 462.000 375.000
Finansinntekter 12.000 6.000 9.000 16.000 11.000
Finanskostnader -261.000 -175.000 -235.000 -238.000 -332.000
Finans -249.000 -169.000 -226.000 -222.000 -321.000
Resultat før skatt -505.000 465.000 -2.000 239.000 54.000
Skattekostnad 123.000 -99.000 6.000 -51.000 -17.000
Årsresultat -382.000 366.000 5.000 188.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.351.000 2.574.000 3.603.000 3.870.000 3.560.000
Sum omløpsmidler 3.537.000 4.219.000 3.063.000 2.619.000 3.049.000
Sum eiendeler 11.888.000 6.793.000 6.666.000 6.489.000 6.609.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 628.000 262.000 257.000 70.000
Sum egenkapital 1.346.000 1.728.000 1.362.000 1.357.000 1.170.000
Sum langsiktig gjeld 7.514.000 2.703.000 2.956.000 3.651.000 3.538.000
Sum kortsiktig gjeld 3.027.000 2.361.000 2.348.000 1.480.000 1.901.000
Sum gjeld og egenkapital 11.887.000 6.792.000 6.666.000 6.488.000 6.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.192.000 8.723.000 7.623.000 8.274.000 9.043.000
Andre inntekter 2.571.000 2.464.000 2.574.000 1.180.000 1.098.000
Driftsinntekter 11.763.000 11.187.000 10.197.000 9.455.000 10.142.000
Varekostnad -1.489.000 -711.000 -463.000 -458.000 -460.000
Lønninger -3.948.000 -3.820.000 -3.622.000 -3.263.000 -3.379.000
Avskrivning -582.000 -594.000 -673.000 -750.000 -836.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.002.000 -5.427.000 -5.213.000 -4.521.000 -5.092.000
Driftskostnader -12.021.000 -10.552.000 -9.971.000 -8.992.000 -9.767.000
Driftsresultat -257.000 634.000 226.000 462.000 375.000
Finansinntekter 12.000 6.000 9.000 16.000 11.000
Finanskostnader -261.000 -175.000 -235.000 -238.000 -332.000
Finans -249.000 -169.000 -226.000 -222.000 -321.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -382.000 366.000 5.000 188.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 298.000 324.000 351.000 137.000 164.000
Maskiner anlegg 7.679.000 2.023.000 2.804.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 154.000 3.518.000 3.180.000
Sum varige driftsmidler 7.977.000 2.347.000 3.310.000 3.655.000 3.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 374.000 226.000 293.000 215.000 215.000
Sum anleggsmidler 8.351.000 2.574.000 3.603.000 3.870.000 3.560.000
Varebeholdning 0 30.000 35.000 0 0
Kundefordringer 1.329.000 1.357.000 624.000 894.000 1.255.000
Andre fordringer 1.414.000 2.177.000 2.331.000 1.381.000 1.470.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 794.000 655.000 74.000 343.000 323.000
Sum omløpsmidler 3.537.000 4.219.000 3.063.000 2.619.000 3.049.000
Sum eiendeler 11.888.000 6.793.000 6.666.000 6.489.000 6.609.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 628.000 262.000 257.000 70.000
Sum egenkapital 1.346.000 1.728.000 1.362.000 1.357.000 1.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 159.000 282.000 183.000 189.000 138.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.073.000 335.000 1.025.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.514.000 2.703.000 2.956.000 3.651.000 3.538.000
Leverandørgjeld 901.000 863.000 400.000 597.000 1.010.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 369.000 412.000 262.000 337.000 260.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 683.000 750.000 661.000 546.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 3.027.000 2.361.000 2.348.000 1.480.000 1.901.000
Sum gjeld og egenkapital 11.887.000 6.792.000 6.666.000 6.488.000 6.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 1.858.000 715.000 1.139.000 1.148.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.8 1.3 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.8 1.3 1.8 1.7
Soliditet 11.3 25.4 20.4 20.9 17.7
Resultatgrad -2.2 5.7 2.2 4.9 3.7
Rentedekningsgrad 3.6 1 2.0 1.2
Gjeldsgrad 7.8 2.9 3.9 3.8 4.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 9.4 3.5 7.4 5.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild Johan MoldskredStyreleder62
Lars Ivar MoldskredStyremedlem41
Lill-Merete MoldskredStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Johan Moldskred100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00