Foreningen Skonnerten Solrik
Juridisk navn:  Foreningen Skonnerten Solrik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91313415
Storgaten 2A Storgaten 2A Fax:
4876 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 976702514
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 19.03.1996
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Foreningen Skonnerten Solrik
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Sverre GretteStyreleder72
Hilde Eliassen WeidemannStyremedlem53
Jon Magnus BergStyremedlem62
Asle WenneslandStyremedlem74
Alexander LundStyremedlem36
Lars IngebergStyremedlem56
Mariann TrondalStyremedlem42
Jan Magne DalholtStyremedlem62
Vigdis DikkanenStyremedlem28
Odd Petter BirkelandStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00