Terjer Eiendomselskap AS
Juridisk navn:  Terjer Eiendomselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrastubben 4 Myrastubben 4 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 986887997
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.04.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-58,69%
Egenkapital  
  
6,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 30.000
Resultat: 107.000 259.000 76.000 88.000 32.000
Egenkapital: 1.722.000 1.622.000 1.363.000 1.287.000 1.199.000
Regnskap for Terjer Eiendomselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 30.000
Driftskostnader -35.000 -22.000 -32.000 -29.000 -51.000
Driftsresultat -35.000 -22.000 -32.000 -29.000 -21.000
Finansinntekter 142.000 281.000 108.000 121.000 57.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -5.000
Finans 142.000 281.000 108.000 117.000 52.000
Resultat før skatt 107.000 259.000 76.000 88.000 32.000
Skattekostnad -7.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 100.000 258.000 76.000 88.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.373.000 1.504.000 1.716.000 1.584.000 1.455.000
Sum omløpsmidler 355.000 118.000 10.000 60.000 98.000
Sum eiendeler 1.728.000 1.622.000 1.726.000 1.644.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.522.000 1.263.000 1.187.000 1.099.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.622.000 1.363.000 1.287.000 1.199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.000 363.000 357.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.729.000 1.623.000 1.726.000 1.644.000 1.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 30.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 30.000
Varekostnad 0 0 0 0 -30.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -22.000 -32.000 -29.000 -21.000
Driftskostnader -35.000 -22.000 -32.000 -29.000 -51.000
Driftsresultat -35.000 -22.000 -32.000 -29.000 -21.000
Finansinntekter 142.000 281.000 108.000 121.000 57.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -5.000
Finans 142.000 281.000 108.000 117.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 258.000 76.000 88.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.373.000 1.504.000 1.716.000 1.584.000 1.455.000
Sum anleggsmidler 1.373.000 1.504.000 1.716.000 1.584.000 1.455.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 352.000 115.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 10.000 60.000 98.000
Sum omløpsmidler 355.000 118.000 10.000 60.000 98.000
Sum eiendeler 1.728.000 1.622.000 1.726.000 1.644.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.522.000 1.263.000 1.187.000 1.099.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.622.000 1.363.000 1.287.000 1.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 7.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 357.000 357.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.000 363.000 357.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.729.000 1.623.000 1.726.000 1.644.000 1.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 348.000 117.000 -353.000 -297.000 -255.000
Likviditetsgrad 1 50.7 1 0 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 50.7 1 0 0.2 0.3
Soliditet 99.6 99.9 7 78.3 77.3
Resultatgrad -70.0
Rentedekningsgrad 23.0 7.2
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 1 4.4 5.6 2.3
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje RønstadStyreleder75
Randi VojeStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Rønstad100.0075
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00