Álttá Sámi Giellaguovddás AS
Juridisk navn:  Álttá Sámi Giellaguovddás AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78443075
Nøkkelstien 32 Nøkkelstien 32 Fax:
9510 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 990494770
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 10/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.16%
Resultat  
  
-91.74%
Egenkapital  
  
4.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.644.000 2.675.000 2.751.000 2.358.000 2.087.000
Resultat: 27.000 327.000 105.000 136.000 3.000
Egenkapital: 649.000 622.000 295.000 191.000 55.000
Regnskap for  Álttá Sámi Giellaguovddás AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.644.000 2.675.000 2.751.000 2.358.000 2.087.000
Driftskostnader -2.621.000 -2.351.000 -2.653.000 -2.234.000 -2.091.000
Driftsresultat 24.000 324.000 98.000 124.000 -4.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 12.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 7.000 12.000 7.000
Resultat før skatt 27.000 327.000 105.000 136.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 327.000 105.000 136.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 27.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.017.000 1.378.000 1.355.000 2.253.000 1.817.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.405.000 1.355.000 2.253.000 1.817.000
Sum opptjent egenkapital 549.000 522.000 195.000 91.000 -45.000
Sum egenkapital 649.000 622.000 295.000 191.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 421.000 783.000 1.060.000 2.063.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.405.000 1.355.000 2.254.000 1.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 154.000 118.000 107.000 305.000 150.000
Andre inntekter 2.490.000 2.557.000 2.644.000 2.053.000 1.937.000
Driftsinntekter 2.644.000 2.675.000 2.751.000 2.358.000 2.087.000
Varekostnad -125.000 -202.000 -300.000 -142.000 -123.000
Lønninger -1.674.000 -1.504.000 -1.687.000 -1.493.000 -1.484.000
Avskrivning -14.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -644.000 -666.000 -599.000 -484.000
Driftskostnader -2.621.000 -2.351.000 -2.653.000 -2.234.000 -2.091.000
Driftsresultat 24.000 324.000 98.000 124.000 -4.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 12.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 7.000 12.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 327.000 105.000 136.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.000 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 27.000 0 0 0
Varebeholdning 38.000 53.000 8.000 16.000 19.000
Kundefordringer 15.000 -1.000 3.000 1.000 67.000
Andre fordringer 2.000 0 0 2.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 919.000 978.000 799.000 1.221.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 1.378.000 1.355.000 2.253.000 1.817.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.405.000 1.355.000 2.253.000 1.817.000
Sum opptjent egenkapital 549.000 522.000 195.000 91.000 -45.000
Sum egenkapital 649.000 622.000 295.000 191.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 39.000 37.000 24.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 163.000 91.000 0 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 580.000 932.000 2.039.000 1.705.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 783.000 1.060.000 2.063.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.405.000 1.355.000 2.254.000 1.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 596.000 595.000 295.000 190.000 55.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.3 1.1 1.1
Soliditet 60.7 44.3 21.8 8.5 3.0
Resultatgrad 0.9 12.1 3.6 5.3 -0.2
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.6 1.3 3.6 10.8 32.0
Total kapitalrentabilitet 2.6 23.3 7.7 6.0 0.2
Signatur
11.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex