Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ågotnes Service Senter AS
Juridisk navn:  Ågotnes Service Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56316868
Grønamyrvegen 2 Grønamyrvegen 2 Fax: 56316869
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 935139856
Aksjekapital: 2.395.575 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/14/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.33%
Egenkapital  
  
2.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 43.000 673.000 680.000 433.000
Resultat: 362.000 54.394.000 -1.041.000 -875.000 47.611.000
Egenkapital: 16.542.000 16.179.000 15.796.000 16.846.000 16.990.000
Regnskap for  Ågotnes Service Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 43.000 673.000 680.000 433.000
Driftskostnader -371.000 -678.000 -1.969.000 -1.964.000 -2.294.000
Driftsresultat -371.000 -635.000 -1.296.000 -1.284.000 -1.861.000
Finansinntekter 747.000 55.029.000 255.000 409.000 49.473.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0 0
Finans 732.000 55.029.000 255.000 409.000 49.473.000
Resultat før skatt 362.000 54.394.000 -1.041.000 -875.000 47.611.000
Skattekostnad 1.000 -11.000 -8.000 -16.000 -15.000
Årsresultat 363.000 54.383.000 -1.049.000 -891.000 47.596.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.758.000 10.624.000 11.582.000 12.612.000 9.624.000
Sum omløpsmidler 8.049.000 6.288.000 4.723.000 4.324.000 42.550.000
Sum eiendeler 16.807.000 16.912.000 16.305.000 16.936.000 52.174.000
Sum opptjent egenkapital 14.147.000 13.784.000 13.401.000 14.450.000 14.594.000
Sum egenkapital 16.542.000 16.179.000 15.796.000 16.846.000 16.990.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265.000 733.000 509.000 91.000 35.185.000
Sum gjeld og egenkapital 16.808.000 16.913.000 16.306.000 16.937.000 52.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 43.000 673.000 680.000 433.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 43.000 673.000 680.000 433.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.000
Lønninger -80.000 -80.000 -80.000 -74.000 -91.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -598.000 -1.889.000 -1.890.000 -2.200.000
Driftskostnader -371.000 -678.000 -1.969.000 -1.964.000 -2.294.000
Driftsresultat -371.000 -635.000 -1.296.000 -1.284.000 -1.861.000
Finansinntekter 747.000 55.029.000 255.000 409.000 49.473.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0 0
Finans 732.000 55.029.000 255.000 409.000 49.473.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -35.000.000
Årsresultat 363.000 54.383.000 -1.049.000 -891.000 47.596.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 15.000 26.000 33.000 44.000
Fast eiendom 800.000 397.000 316.000 306.000 10.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 800.000 397.000 316.000 306.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.943.000 10.212.000 11.241.000 12.272.000 9.570.000
Sum anleggsmidler 8.758.000 10.624.000 11.582.000 12.612.000 9.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 343.000 128.000 364.000
Andre fordringer 8.049.000 6.288.000 121.000 122.000 3.177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 4.260.000 4.074.000 39.009.000
Sum omløpsmidler 8.049.000 6.288.000 4.723.000 4.324.000 42.550.000
Sum eiendeler 16.807.000 16.912.000 16.305.000 16.936.000 52.174.000
Sum opptjent egenkapital 14.147.000 13.784.000 13.401.000 14.450.000 14.594.000
Sum egenkapital 16.542.000 16.179.000 15.796.000 16.846.000 16.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 27.000 0 7.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 10.000 10.000 10.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 -35.000.000
Annen kortsiktig gjeld 206.000 695.000 499.000 74.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 733.000 509.000 91.000 35.185.000
Sum gjeld og egenkapital 16.808.000 16.913.000 16.306.000 16.937.000 52.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.784.000 5.555.000 4.214.000 4.233.000 7.365.000
Likviditetsgrad 1 30.4 8.6 9.3 47.5 1.2
Likviditetsgrad 2 30.4 8.6 9.3 47.5 1.3
Soliditet 98.4 95.7 96.9 99.5 32.6
Resultatgrad -1476.7 -192.6 -188.8 -429.8
Rentedekningsgrad -24.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0 2.1
Total kapitalrentabilitet 2.2 321.6 -6.4 -5.2 91.3
Signatur
13.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex