Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åheim Eiendom AS
Juridisk navn:  Åheim Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95120614
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 986783458
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.67%
Resultat  
  
3.6%
Egenkapital  
  
29.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 539.000 525.000 629.000 614.000 554.000
Resultat: 230.000 222.000 392.000 188.000 262.000
Egenkapital: 748.000 577.000 414.000 124.000 -4.000
Regnskap for  Åheim Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 539.000 525.000 629.000 614.000 554.000
Driftskostnader -280.000 -264.000 -190.000 -366.000 -233.000
Driftsresultat 259.000 261.000 439.000 247.000 321.000
Finansinntekter 3.000 5.000 6.000 9.000 7.000
Finanskostnader -32.000 -44.000 -53.000 -68.000 -66.000
Finans -29.000 -39.000 -47.000 -59.000 -59.000
Resultat før skatt 230.000 222.000 392.000 188.000 262.000
Skattekostnad -59.000 -59.000 -103.000 -60.000 -71.000
Årsresultat 171.000 163.000 289.000 128.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.726.000 1.869.000 2.014.000 2.161.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 362.000 496.000 422.000 450.000 338.000
Sum eiendeler 2.088.000 2.365.000 2.436.000 2.611.000 2.652.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 377.000 214.000 -76.000 -204.000
Sum egenkapital 748.000 577.000 414.000 124.000 -4.000
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.600.000 1.750.000 2.200.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 189.000 273.000 287.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.000 2.366.000 2.437.000 2.611.000 2.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 539.000 525.000 629.000 614.000 554.000
Driftsinntekter 539.000 525.000 629.000 614.000 554.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -114.000 -40.000 -216.000 -83.000
Driftskostnader -280.000 -264.000 -190.000 -366.000 -233.000
Driftsresultat 259.000 261.000 439.000 247.000 321.000
Finansinntekter 3.000 5.000 6.000 9.000 7.000
Finanskostnader -32.000 -44.000 -53.000 -68.000 -66.000
Finans -29.000 -39.000 -47.000 -59.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 163.000 289.000 128.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 128.000 122.000 116.000 113.000 116.000
Fast eiendom 1.597.000 1.748.000 1.898.000 2.049.000 2.199.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.597.000 1.748.000 1.898.000 2.049.000 2.199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.726.000 1.869.000 2.014.000 2.161.000 2.314.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 352.000 486.000 412.000 440.000 329.000
Sum omløpsmidler 362.000 496.000 422.000 450.000 338.000
Sum eiendeler 2.088.000 2.365.000 2.436.000 2.611.000 2.652.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 377.000 214.000 -76.000 -204.000
Sum egenkapital 748.000 577.000 414.000 124.000 -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.600.000 1.750.000 2.200.000 2.500.000
Leverandørgjeld 13.000 14.000 16.000 115.000 6.000
Betalbar skatt 65.000 64.000 107.000 57.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 111.000 151.000 115.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 189.000 273.000 287.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.000 2.366.000 2.437.000 2.611.000 2.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 173.000 307.000 149.000 163.000 181.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 1.5 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.6 1.5 1.6 2.2
Soliditet 35.8 24.4 1 4.7 -0.2
Resultatgrad 48.1 49.7 69.8 40.2 57.9
Rentedekningsgrad 8.1 5.9 8.3 3.8 5.0
Gjeldsgrad 1.8 3.1 4.9 20.1 -664.3
Total kapitalrentabilitet 12.6 11.2 18.3 9.8 12.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex