Åkra Legesenter AS
Juridisk navn:  Åkra Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845010
c/o Åkra Legesenter AS Engvegen 2 c/o Åkra Legesenter AS Engvegen 2 Fax: 52845011
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 989619705
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/8/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.17%
Resultat  
  
237.04%
Egenkapital  
  
96.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.911.000 2.768.000 2.586.000 2.645.000 2.511.000
Resultat: 37.000 -27.000 -171.000 27.000 59.000
Egenkapital: -1.000 -30.000 -7.000 125.000 105.000
Regnskap for  Åkra Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.911.000 2.768.000 2.586.000 2.645.000 2.511.000
Driftskostnader -2.873.000 -2.796.000 -2.756.000 -2.616.000 -2.452.000
Driftsresultat 37.000 -27.000 -171.000 27.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 37.000 -27.000 -171.000 27.000 59.000
Skattekostnad -8.000 4.000 39.000 -7.000 -17.000
Årsresultat 29.000 -23.000 -132.000 20.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 136.000 179.000 188.000 243.000
Sum omløpsmidler 130.000 87.000 60.000 173.000 88.000
Sum eiendeler 258.000 223.000 239.000 361.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -180.000 -157.000 -25.000 -45.000
Sum egenkapital -1.000 -30.000 -7.000 125.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 260.000 253.000 247.000 236.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 223.000 240.000 361.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.911.000 2.768.000 2.586.000 2.645.000 2.511.000
Driftsinntekter 2.911.000 2.768.000 2.586.000 2.645.000 2.511.000
Varekostnad -379.000 -307.000 -359.000 -342.000 -356.000
Lønninger -1.583.000 -1.532.000 -1.486.000 -1.405.000 -1.272.000
Avskrivning -50.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -861.000 -910.000 -864.000 -822.000 -777.000
Driftskostnader -2.873.000 -2.796.000 -2.756.000 -2.616.000 -2.452.000
Driftsresultat 37.000 -27.000 -171.000 27.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -23.000 -132.000 20.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 53.000 49.000 10.000 18.000
Fast eiendom 0 0 130.000 178.000 225.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 83.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 83.000 83.000 130.000 178.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 128.000 136.000 179.000 188.000 243.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 69.000 43.000 156.000 71.000
Sum omløpsmidler 130.000 87.000 60.000 173.000 88.000
Sum eiendeler 258.000 223.000 239.000 361.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -180.000 -157.000 -25.000 -45.000
Sum egenkapital -1.000 -30.000 -7.000 125.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 96.000 94.000 90.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 156.000 153.000 146.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 253.000 247.000 236.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 223.000 240.000 361.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 -166.000 -187.000 -63.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.2 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.2 0.7 0.4
Soliditet -0.4 -13.5 -2.9 34.6 31.8
Resultatgrad 1.3 - -6.6 1 2.3
Rentedekningsgrad 60.0
Gjeldsgrad -8.4 -35.3 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 14.3 -12.1 -71.3 7.5 18.2
Signatur
26.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex