Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åkrestrømmen Utleiebygg AS
Juridisk navn:  Åkrestrømmen Utleiebygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468000
Åkrestrømmen Lomnessjøen Øst 153 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 935516048
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
36.6%
Egenkapital  
  
7.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 711.000 711.000 694.000 711.000 711.000
Resultat: 209.000 153.000 158.000 154.000 173.000
Egenkapital: 2.226.000 2.063.000 1.942.000 1.818.000 1.691.000
Regnskap for  Åkrestrømmen Utleiebygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 711.000 711.000 694.000 711.000 711.000
Driftskostnader -481.000 -528.000 -499.000 -515.000 -485.000
Driftsresultat 230.000 183.000 195.000 196.000 226.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -39.000 -48.000 -61.000
Finans -21.000 -30.000 -37.000 -42.000 -53.000
Resultat før skatt 209.000 153.000 158.000 154.000 173.000
Skattekostnad -45.000 -32.000 -34.000 -27.000 -47.000
Årsresultat 164.000 121.000 124.000 126.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.508.000 3.790.000 3.706.000 3.985.000 4.265.000
Sum omløpsmidler 850.000 920.000 1.153.000 1.016.000 906.000
Sum eiendeler 4.358.000 4.710.000 4.859.000 5.001.000 5.171.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.550.000 1.429.000 1.305.000 1.178.000
Sum egenkapital 2.226.000 2.063.000 1.942.000 1.818.000 1.691.000
Sum langsiktig gjeld 2.029.000 2.558.000 2.818.000 3.080.000 3.350.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 89.000 100.000 104.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 4.358.000 4.710.000 4.860.000 5.002.000 5.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 711.000 711.000 694.000 711.000 711.000
Driftsinntekter 711.000 711.000 694.000 711.000 711.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Avskrivning -282.000 -282.000 -280.000 -280.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -217.000 -190.000 -206.000 -176.000
Driftskostnader -481.000 -528.000 -499.000 -515.000 -485.000
Driftsresultat 230.000 183.000 195.000 196.000 226.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -39.000 -48.000 -61.000
Finans -21.000 -30.000 -37.000 -42.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 121.000 124.000 126.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.493.000 3.765.000 3.694.000 3.967.000 4.240.000
Maskiner anlegg 0 5.000 12.000 18.000 25.000
Driftsløsøre 15.000 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.508.000 3.790.000 3.706.000 3.985.000 4.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.508.000 3.790.000 3.706.000 3.985.000 4.265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 -7.000 -4.000 -4.000 43.000
Andre fordringer 28.000 26.000 26.000 26.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 769.000 901.000 1.132.000 994.000 815.000
Sum omløpsmidler 850.000 920.000 1.153.000 1.016.000 906.000
Sum eiendeler 4.358.000 4.710.000 4.859.000 5.001.000 5.171.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.550.000 1.429.000 1.305.000 1.178.000
Sum egenkapital 2.226.000 2.063.000 1.942.000 1.818.000 1.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 64.000 102.000 138.000 177.000 223.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.029.000 2.558.000 2.818.000 3.080.000 3.350.000
Leverandørgjeld 1.000 0 3.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 84.000 68.000 73.000 74.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 21.000 24.000 28.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 89.000 100.000 104.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 4.358.000 4.710.000 4.860.000 5.002.000 5.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 748.000 831.000 1.053.000 912.000 776.000
Likviditetsgrad 1 8.3 10.3 11.5 9.8 7.0
Likviditetsgrad 2 8.3 10.3 11.5 9.8 7.0
Soliditet 51.1 43.8 4 36.3 32.7
Resultatgrad 32.3 25.7 28.1 27.6 31.8
Rentedekningsgrad 10.5 5.9 5 4.2 3.8
Gjeldsgrad 1 1.3 1.5 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 3.9 4.1 4.0 4.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex