Ålesund Fotballstadion AS
Juridisk navn:  Ålesund Fotballstadion AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70107780
c/o Ålesund Fotball AS Sjømannsvegen 14 c/o Ålesund Fotball AS Sjømannsvegen 14 Fax: 70107781
6008 Ålesund 6008 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 987151099
Aksjekapital: 1.850.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
141.39%
Egenkapital  
  
236.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Resultat: 659.000 273.000 -88.000 -88.000 -445.000
Egenkapital: 380.000 -279.000 -552.000 -464.000 -376.000
Regnskap for  Ålesund Fotballstadion AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Driftskostnader -530.000 -722.000 -993.000 -1.049.000 -979.000
Driftsresultat 970.000 779.000 507.000 452.000 521.000
Finansinntekter 290.000 94.000 604.000 281.000 123.000
Finanskostnader -600.000 -600.000 -1.200.000 -820.000 -1.089.000
Finans -310.000 -506.000 -596.000 -539.000 -966.000
Resultat før skatt 659.000 273.000 -88.000 -88.000 -445.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 659.000 273.000 -88.000 -88.000 -445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.857.000 4.087.000 4.714.000 5.650.000 6.515.000
Sum omløpsmidler 6.592.000 5.659.000 4.734.000 3.893.000 3.144.000
Sum eiendeler 10.449.000 9.746.000 9.448.000 9.543.000 9.659.000
Sum opptjent egenkapital -1.470.000 -2.129.000 -2.402.000 -2.314.000 -2.226.000
Sum egenkapital 380.000 -279.000 -552.000 -464.000 -376.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 25.000 0 6.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 10.449.000 9.746.000 9.448.000 9.542.000 9.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.500.000
Andre inntekter 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Driftsinntekter 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -383.000 -627.000 -906.000 -910.000 -901.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -95.000 -87.000 -139.000 -78.000
Driftskostnader -530.000 -722.000 -993.000 -1.049.000 -979.000
Driftsresultat 970.000 779.000 507.000 452.000 521.000
Finansinntekter 290.000 94.000 604.000 281.000 123.000
Finanskostnader -600.000 -600.000 -1.200.000 -820.000 -1.089.000
Finans -310.000 -506.000 -596.000 -539.000 -966.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 659.000 273.000 -88.000 -88.000 -445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.857.000 4.087.000 4.714.000 5.650.000 6.515.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.857.000 4.087.000 4.714.000 5.650.000 6.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.857.000 4.087.000 4.714.000 5.650.000 6.515.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 150.000 0 188.000
Andre fordringer 34.000 36.000 10.000 189.000 11.000
Sum investeringer 4.573.000 4.496.000 1.558.000 1.678.000 1.378.000
Kasse, bank 1.985.000 1.126.000 3.016.000 2.026.000 1.568.000
Sum omløpsmidler 6.592.000 5.659.000 4.734.000 3.893.000 3.144.000
Sum eiendeler 10.449.000 9.746.000 9.448.000 9.543.000 9.659.000
Sum opptjent egenkapital -1.470.000 -2.129.000 -2.402.000 -2.314.000 -2.226.000
Sum egenkapital 380.000 -279.000 -552.000 -464.000 -376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Leverandørgjeld 69.000 25.000 0 6.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 25.000 0 6.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 10.449.000 9.746.000 9.448.000 9.542.000 9.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.523.000 5.634.000 4.734.000 3.887.000 3.108.000
Likviditetsgrad 1 95.5 226.4 648.8 87.3
Likviditetsgrad 2 95.5 226.4 0 648.8 87.4
Soliditet 3.6 -2.9 -5.8 -4.9 -3.9
Resultatgrad 64.7 51.9 33.8 30.1 34.7
Rentedekningsgrad 1.6 1.3 0.4 0.6 0.6
Gjeldsgrad 26.5 -35.9 -18.1 -21.6 -26.7
Total kapitalrentabilitet 12.1 9 11.8 7.7 6.7
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex