Ålesund Legesenter AS
Juridisk navn:  Ålesund Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70121072
Korsegata 8 Korsegata 8 Fax: 70123507
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 962975240
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/5/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-553.33%
Egenkapital  
  
-32.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000 2.031.000
Resultat: -136.000 30.000 -214.000 -28.000 -134.000
Egenkapital: -559.000 -423.000 -328.000 -160.000 -136.000
Regnskap for  Ålesund Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000 2.031.000
Driftskostnader -2.160.000 -2.134.000 -2.290.000 -2.137.000 -2.147.000
Driftsresultat -38.000 62.000 -190.000 3.000 -116.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -98.000 -35.000 -27.000 -34.000 -20.000
Finans -98.000 -32.000 -24.000 -31.000 -17.000
Resultat før skatt -136.000 30.000 -214.000 -28.000 -134.000
Skattekostnad 0 -125.000 46.000 4.000 30.000
Årsresultat -136.000 -95.000 -168.000 -24.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 0 125.000 87.000 91.000
Sum omløpsmidler 71.000 223.000 247.000 293.000 200.000
Sum eiendeler 162.000 223.000 372.000 380.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -523.000 -428.000 -260.000 -236.000
Sum egenkapital -559.000 -423.000 -328.000 -160.000 -136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 722.000 646.000 700.000 539.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 223.000 372.000 379.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000 2.031.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000 2.031.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.076.000 -1.090.000 -1.147.000 -1.058.000 -992.000
Avskrivning -3.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.081.000 -1.044.000 -1.135.000 -1.071.000 -1.147.000
Driftskostnader -2.160.000 -2.134.000 -2.290.000 -2.137.000 -2.147.000
Driftsresultat -38.000 62.000 -190.000 3.000 -116.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -98.000 -35.000 -27.000 -34.000 -20.000
Finans -98.000 -32.000 -24.000 -31.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -95.000 -168.000 -24.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 125.000 79.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 0 0 8.000 16.000
Sum varige driftsmidler 91.000 0 0 8.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.000 0 125.000 87.000 91.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 40.000 22.000
Andre fordringer 42.000 181.000 5.000 37.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 42.000 62.000 41.000 96.000
Sum omløpsmidler 71.000 223.000 247.000 293.000 200.000
Sum eiendeler 162.000 223.000 372.000 380.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -523.000 -428.000 -260.000 -236.000
Sum egenkapital -559.000 -423.000 -328.000 -160.000 -136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 57.000 16.000 133.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 400.000 388.000 467.000 204.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 67.000 90.000 73.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 133.000 128.000 128.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 722.000 646.000 700.000 539.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 223.000 372.000 379.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -651.000 -423.000 -453.000 -246.000 -226.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
Soliditet -342.9 -189.7 -88.2 -42.2 -46.9
Resultatgrad -1.8 2.8 0.1 -5.7
Rentedekningsgrad -0.4 1.8 0.1 -5.7
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -2.1 -3.4 -3.1
Total kapitalrentabilitet -23.3 29.1 -50.3 1.6 -39.0
Signatur
14.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex