Åmundsleitet Borettslag
Juridisk navn:  Åmundsleitet Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55547400
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13-15 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 953128969
Aksjekapital: 27.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/16/1972
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.63%
Resultat  
  
24.42%
Egenkapital  
  
7.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.168.000 20.986.000 20.674.000 20.308.000 19.088.000
Resultat: 10.914.000 8.772.000 9.188.000 9.489.000 2.324.000
Egenkapital: -87.877.000 -95.257.000 -100.387.000 -105.843.000 -111.960.000
Regnskap for  Åmundsleitet Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.168.000 20.986.000 20.674.000 20.308.000 19.088.000
Driftskostnader -11.253.000 -12.213.000 -11.485.000 -10.819.000 -16.764.000
Driftsresultat 10.914.000 8.772.000 9.188.000 9.489.000 2.324.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 10.914.000 8.772.000 9.188.000 9.489.000 2.324.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.379.000 5.130.000 5.456.000 6.117.000 -2.667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.547.000 61.434.000 61.622.000 61.538.000 61.421.000
Sum omløpsmidler 7.677.000 6.646.000 5.803.000 5.578.000 5.900.000
Sum eiendeler 70.224.000 68.080.000 67.425.000 67.116.000 67.321.000
Sum opptjent egenkapital -87.904.000 -95.283.000 -100.413.000 -105.869.000 -111.986.000
Sum egenkapital -87.877.000 -95.257.000 -100.387.000 -105.843.000 -111.960.000
Sum langsiktig gjeld 156.473.000 161.363.000 166.153.000 170.828.000 176.180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 1.974.000 1.659.000 2.130.000 3.101.000
Sum gjeld og egenkapital 70.224.000 68.081.000 67.426.000 67.116.000 67.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 22.168.000 20.986.000 20.674.000 20.308.000 19.088.000
Driftsinntekter 22.168.000 20.986.000 20.674.000 20.308.000 19.088.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.146.000 -2.105.000 -2.101.000 -1.906.000 -2.131.000
Avskrivning -273.000 -206.000 -193.000 -137.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.834.000 -9.902.000 -9.191.000 -8.776.000 -14.514.000
Driftskostnader -11.253.000 -12.213.000 -11.485.000 -10.819.000 -16.764.000
Driftsresultat 10.914.000 8.772.000 9.188.000 9.489.000 2.324.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.379.000 5.130.000 5.456.000 6.117.000 -2.667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 60.890.000 60.890.000 60.890.000 60.890.000 60.890.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.657.000 544.000 732.000 648.000 531.000
Sum varige driftsmidler 62.547.000 61.434.000 61.622.000 61.538.000 61.421.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.547.000 61.434.000 61.622.000 61.538.000 61.421.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 236.000 62.000 402.000 462.000 171.000
Andre fordringer 143.000 169.000 38.000 134.000 1.226.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.298.000 6.415.000 5.363.000 4.982.000 4.504.000
Sum omløpsmidler 7.677.000 6.646.000 5.803.000 5.578.000 5.900.000
Sum eiendeler 70.224.000 68.080.000 67.425.000 67.116.000 67.321.000
Sum opptjent egenkapital -87.904.000 -95.283.000 -100.413.000 -105.869.000 -111.986.000
Sum egenkapital -87.877.000 -95.257.000 -100.387.000 -105.843.000 -111.960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 156.473.000 161.363.000 166.153.000 170.828.000 176.180.000
Leverandørgjeld 166.000 381.000 162.000 524.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 140.000 141.000 150.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.287.000 1.453.000 1.356.000 1.456.000 2.975.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 1.974.000 1.659.000 2.130.000 3.101.000
Sum gjeld og egenkapital 70.224.000 68.081.000 67.426.000 67.116.000 67.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.049.000 4.672.000 4.144.000 3.448.000 2.799.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.4 3.5 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 4.7 3.4 3.5 2.6 2.0
Soliditet -125.1 -139.9 -148.9 -157.7 -166.3
Resultatgrad 49.2 41.8 44.4 46.7 12.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 15.5 12.9 13.6 14.1 3.5
Signatur
29.06.2016
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex