Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åna-Sira Grensehandel AS
Juridisk navn:  Åna-Sira Grensehandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38372166
Fax: 38375904
4420 Åna-Sira 4420 Åna-Sira
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 989502069
Aksjekapital: 534.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/17/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.62%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.140.000 7.026.000 7.133.000 7.135.000 7.291.000
Resultat: 112.000 64.000 -166.000 48.000 22.000
Egenkapital: 1.173.000 1.086.000 1.037.000 1.161.000 1.122.000
Regnskap for  Åna-Sira Grensehandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.140.000 7.026.000 7.133.000 7.135.000 7.291.000
Driftskostnader -7.030.000 -6.959.000 -7.295.000 -7.082.000 -7.258.000
Driftsresultat 110.000 66.000 -163.000 54.000 33.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -7.000 -11.000
Finans 1.000 -3.000 -3.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 112.000 64.000 -166.000 48.000 22.000
Skattekostnad -26.000 -14.000 42.000 -9.000 -6.000
Årsresultat 86.000 49.000 -124.000 39.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.196.000 1.378.000 1.089.000 1.238.000 950.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 963.000 1.080.000 1.192.000 831.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.341.000 2.169.000 2.430.000 1.781.000
Sum opptjent egenkapital 629.000 542.000 493.000 617.000 578.000
Sum egenkapital 1.173.000 1.086.000 1.037.000 1.161.000 1.122.000
Sum langsiktig gjeld 727.000 856.000 630.000 797.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 398.000 502.000 473.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.340.000 2.169.000 2.431.000 1.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.951.000 6.827.000 6.952.000 6.939.000 7.194.000
Andre inntekter 189.000 199.000 181.000 197.000 97.000
Driftsinntekter 7.140.000 7.026.000 7.133.000 7.135.000 7.291.000
Varekostnad -5.206.000 -5.116.000 -5.378.000 -5.267.000 -5.574.000
Lønninger -1.038.000 -1.105.000 -1.151.000 -1.169.000 -1.016.000
Avskrivning -182.000 -148.000 -149.000 -107.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -604.000 -590.000 -617.000 -539.000 -589.000
Driftskostnader -7.030.000 -6.959.000 -7.295.000 -7.082.000 -7.258.000
Driftsresultat 110.000 66.000 -163.000 54.000 33.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -7.000 -11.000
Finans 1.000 -3.000 -3.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 49.000 -124.000 39.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 340.000 345.000 351.000 357.000 466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 856.000 1.033.000 738.000 881.000 483.000
Sum varige driftsmidler 1.196.000 1.378.000 1.089.000 1.238.000 950.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.196.000 1.378.000 1.089.000 1.238.000 950.000
Varebeholdning 544.000 483.000 574.000 546.000 480.000
Kundefordringer 18.000 66.000 12.000 23.000 21.000
Andre fordringer 218.000 167.000 185.000 222.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 247.000 310.000 401.000 175.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 963.000 1.080.000 1.192.000 831.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.341.000 2.169.000 2.430.000 1.781.000
Sum opptjent egenkapital 629.000 542.000 493.000 617.000 578.000
Sum egenkapital 1.173.000 1.086.000 1.037.000 1.161.000 1.122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 727.000 856.000 630.000 765.000 215.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 727.000 856.000 630.000 797.000 308.000
Leverandørgjeld 237.000 187.000 259.000 240.000 187.000
Betalbar skatt 32.000 -8.000 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 49.000 98.000 66.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 171.000 146.000 157.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 398.000 502.000 473.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.340.000 2.169.000 2.431.000 1.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 565.000 578.000 719.000 481.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 2 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1 1.4 1.1
Soliditet 48.5 46.4 47.8 47.8 63.0
Resultatgrad 1.5 0.9 -2.3 0.8 0.5
Rentedekningsgrad 36.7 2 -54.3 7.7 3.1
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.1 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.8 -7.5 2.2 1.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex