Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årabrotsveien 19 D As
Juridisk navn:  Årabrotsveien 19 D As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 28 Nesvegen 958 Fax:
5501 Haugesund 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 811975672
Aksjekapital: 85.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Sørland Revisjon As
Regnskapsfører: Me2 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.94%
Resultat  
  
-15.37%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 652.000 724.000 1.144.000 1.320.000 1.198.000
Resultat: 413.000 488.000 912.000 1.091.000 970.000
Egenkapital: 2.134.000 2.148.000 2.190.000 2.180.000 2.100.000
Regnskap for  Årabrotsveien 19 D As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 652.000 724.000 1.144.000 1.320.000 1.198.000
Driftskostnader -243.000 -244.000 -242.000 -241.000 -231.000
Driftsresultat 408.000 480.000 902.000 1.079.000 967.000
Finansinntekter 5.000 8.000 11.000 13.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 5.000 8.000 11.000 13.000 2.000
Resultat før skatt 413.000 488.000 912.000 1.091.000 970.000
Skattekostnad -112.000 -133.000 -243.000 -308.000 -274.000
Årsresultat 301.000 355.000 670.000 783.000 697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.706.000 1.871.000 2.036.000 2.201.000 2.366.000
Sum omløpsmidler 881.000 836.000 1.168.000 1.035.000 2.081.000
Sum eiendeler 2.587.000 2.707.000 3.204.000 3.236.000 4.447.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 48.000 90.000 80.000 0
Sum egenkapital 2.134.000 2.148.000 2.190.000 2.180.000 2.100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 559.000 1.014.000 1.057.000 2.347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.587.000 2.707.000 3.204.000 3.237.000 4.447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 652.000 724.000 1.144.000 1.320.000 1.198.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 652.000 724.000 1.144.000 1.320.000 1.198.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -79.000 -77.000 -76.000 -66.000
Driftskostnader -243.000 -244.000 -242.000 -241.000 -231.000
Driftsresultat 408.000 480.000 902.000 1.079.000 967.000
Finansinntekter 5.000 8.000 11.000 13.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 5.000 8.000 11.000 13.000 2.000
Konsernbidrag -14.000 -97.000 -160.000 -203.000 0
Utbytte -300.000 -300.000 -500.000 -500.000 -2.000.000
Årsresultat 301.000 355.000 670.000 783.000 697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.706.000 1.871.000 2.036.000 2.201.000 2.366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.706.000 1.871.000 2.036.000 2.201.000 2.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.706.000 1.871.000 2.036.000 2.201.000 2.366.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 0 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 1.204.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 881.000 836.000 1.152.000 1.035.000 876.000
Sum omløpsmidler 881.000 836.000 1.168.000 1.035.000 2.081.000
Sum eiendeler 2.587.000 2.707.000 3.204.000 3.236.000 4.447.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 48.000 90.000 80.000 0
Sum egenkapital 2.134.000 2.148.000 2.190.000 2.180.000 2.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 107.000 102.000 189.000 233.000 274.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 29.000 37.000 46.000 49.000
Utbytte -300.000 -300.000 -500.000 -500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 18.000 128.000 288.000 278.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 452.000 559.000 1.014.000 1.057.000 2.347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.587.000 2.707.000 3.204.000 3.237.000 4.447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 429.000 277.000 154.000 -22.000 -266.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9
Soliditet 82.5 79.3 68.4 67.3 47.2
Resultatgrad 62.6 66.3 78.8 81.7 80.7
Rentedekningsgrad 324.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 1 1 28.5 33.7 21.9
Signatur
25.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex