Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årdal Maskinering AS
Juridisk navn:  Årdal Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51798550
Postboks 254 Bjorhaugslettå 26 Fax: 51798551
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 976727401
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 8/26/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
75.51%
Resultat  
  
278.16%
Egenkapital  
  
72.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 131.360.000 74.843.000 60.670.000 70.836.000 90.123.000
Resultat: 25.257.000 6.679.000 -1.663.000 -1.671.000 46.000
Egenkapital: 29.496.000 17.073.000 14.982.000 16.254.000 17.487.000
Regnskap for  Årdal Maskinering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 131.360.000 74.843.000 60.670.000 70.836.000 90.123.000
Driftskostnader -105.898.000 -67.699.000 -61.809.000 -71.712.000 -89.484.000
Driftsresultat 25.462.000 7.144.000 -1.139.000 -876.000 639.000
Finansinntekter 133.000 79.000 46.000 96.000 123.000
Finanskostnader -338.000 -544.000 -570.000 -890.000 -717.000
Finans -205.000 -465.000 -524.000 -794.000 -594.000
Resultat før skatt 25.257.000 6.679.000 -1.663.000 -1.671.000 46.000
Skattekostnad -5.834.000 -1.588.000 391.000 438.000 -18.000
Årsresultat 19.423.000 5.091.000 -1.272.000 -1.233.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.632.000 21.209.000 25.487.000 22.035.000 30.670.000
Sum omløpsmidler 59.694.000 30.360.000 20.880.000 21.719.000 25.177.000
Sum eiendeler 77.326.000 51.569.000 46.367.000 43.754.000 55.847.000
Sum opptjent egenkapital 29.396.000 16.973.000 14.882.000 16.154.000 17.387.000
Sum egenkapital 29.496.000 17.073.000 14.982.000 16.254.000 17.487.000
Sum langsiktig gjeld 12.037.000 15.515.000 20.183.000 17.298.000 25.262.000
Sum kortsiktig gjeld 35.793.000 18.982.000 11.202.000 10.202.000 13.098.000
Sum gjeld og egenkapital 77.326.000 51.570.000 46.367.000 43.754.000 55.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.360.000 74.843.000 60.491.000 70.715.000 89.259.000
Andre inntekter 0 0 179.000 121.000 865.000
Driftsinntekter 131.360.000 74.843.000 60.670.000 70.836.000 90.123.000
Varekostnad -49.319.000 -26.135.000 -22.934.000 -26.884.000 -33.633.000
Lønninger -36.679.000 -25.513.000 -23.358.000 -25.589.000 -32.735.000
Avskrivning -5.567.000 -5.678.000 -5.062.000 -6.125.000 -6.357.000
Nedskrivning 0 0 0 -100.000 -554.000
Andre driftskostnader -14.333.000 -10.373.000 -10.455.000 -13.014.000 -16.205.000
Driftskostnader -105.898.000 -67.699.000 -61.809.000 -71.712.000 -89.484.000
Driftsresultat 25.462.000 7.144.000 -1.139.000 -876.000 639.000
Finansinntekter 133.000 79.000 46.000 96.000 123.000
Finanskostnader -338.000 -544.000 -570.000 -890.000 -717.000
Finans -205.000 -465.000 -524.000 -794.000 -594.000
Konsernbidrag 0 -1.317.000 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 19.423.000 5.091.000 -1.272.000 -1.233.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 424.000 33.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.155.000 15.289.000 20.082.000 19.737.000 26.675.000
Driftsløsøre 1.160.000 604.000 980.000 1.505.000 2.279.000
Sum varige driftsmidler 12.316.000 15.893.000 21.063.000 21.241.000 28.953.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.317.000 5.317.000 4.000.000 760.000 1.716.000
Sum anleggsmidler 17.632.000 21.209.000 25.487.000 22.035.000 30.670.000
Varebeholdning 7.588.000 8.276.000 2.924.000 2.745.000 4.582.000
Kundefordringer 21.097.000 12.524.000 10.568.000 7.793.000 11.583.000
Andre fordringer 334.000 482.000 636.000 658.000 751.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.676.000 9.078.000 6.752.000 10.523.000 8.261.000
Sum omløpsmidler 59.694.000 30.360.000 20.880.000 21.719.000 25.177.000
Sum eiendeler 77.326.000 51.569.000 46.367.000 43.754.000 55.847.000
Sum opptjent egenkapital 29.396.000 16.973.000 14.882.000 16.154.000 17.387.000
Sum egenkapital 29.496.000 17.073.000 14.982.000 16.254.000 17.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 498.000 0 0 405.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.732.000 1.732.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.037.000 15.515.000 20.183.000 17.298.000 25.262.000
Leverandørgjeld 5.609.000 6.296.000 3.359.000 2.372.000 3.687.000
Betalbar skatt 6.209.000 250.000 0 0 331.000
Skyldig offentlige avgifter 9.143.000 3.865.000 4.248.000 3.729.000 4.265.000
Utbytte -7.000.000 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.100.000 3.838.000 3.595.000 4.100.000 4.815.000
Sum kortsiktig gjeld 35.793.000 18.982.000 11.202.000 10.202.000 13.098.000
Sum gjeld og egenkapital 77.326.000 51.570.000 46.367.000 43.754.000 55.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.901.000 11.378.000 9.678.000 11.517.000 12.079.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.9 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.6 1.9 1.6
Soliditet 38.1 33.1 32.3 37.1 31.3
Resultatgrad 19.4 9.5 -1.9 -1.2 0.7
Rentedekningsgrad 75.3 13.1 -0.9 1.1
Gjeldsgrad 1.6 2 2.1 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 33.1 1 -2.4 -1.8 1.4
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex