Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årsnes Industriområde As
Juridisk navn:  Årsnes Industriområde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48158694
Lyngstrandvegen 65 Lauvstøveien 53 Fax: 53489151
5474 Løfallstrand 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Grimstad
Org.nr: 984437056
Aksjekapital: 2.360.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-0.59%
Egenkapital  
  
88.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 9.140.000 30.531.000 110.131.000 131.942.000
Resultat: -2.059.000 -2.047.000 -29.786.000 3.352.000 -2.016.000
Egenkapital: 7.069.000 3.750.000 5.031.000 15.829.000 27.554.000
Regnskap for  Årsnes Industriområde As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 9.140.000 30.531.000 110.131.000 131.942.000
Driftskostnader -2.059.000 -9.980.000 -57.717.000 -103.082.000 -131.679.000
Driftsresultat -2.059.000 -840.000 -27.188.000 7.050.000 263.000
Finansinntekter 0 0 240.000 13.000 34.000
Finanskostnader 0 -1.207.000 -2.838.000 -3.711.000 -2.313.000
Finans 0 -1.207.000 -2.598.000 -3.698.000 -2.279.000
Resultat før skatt -2.059.000 -2.047.000 -29.786.000 3.352.000 -2.016.000
Skattekostnad -641.000 200.000 7.169.000 -784.000 528.000
Årsresultat -2.700.000 -1.847.000 -22.617.000 2.568.000 -1.488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.275.000 58.522.000 67.400.000 93.407.000 89.916.000
Sum omløpsmidler 0 11.379.000 5.378.000 74.107.000 109.334.000
Sum eiendeler 19.275.000 69.901.000 72.778.000 167.514.000 199.250.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 623.000
Sum egenkapital 7.069.000 3.750.000 5.031.000 15.829.000 27.554.000
Sum langsiktig gjeld 0 36.956.000 37.646.000 44.010.000 51.217.000
Sum kortsiktig gjeld 12.207.000 29.195.000 30.100.000 107.675.000 120.479.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 69.901.000 72.777.000 167.514.000 199.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.004.000 14.035.000 105.412.000 131.942.000
Andre inntekter 0 136.000 16.495.000 4.719.000 0
Driftsinntekter 0 9.140.000 30.531.000 110.131.000 131.942.000
Varekostnad 0 -1.000 -11.435.000 -45.654.000 -73.361.000
Lønninger 0 -58.000 -6.861.000 -34.199.000 -41.995.000
Avskrivning -1.852.000 -8.785.000 -12.252.000 -10.972.000 -4.183.000
Nedskrivning 0 0 -22.335.000 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -1.136.000 -4.834.000 -12.257.000 -12.140.000
Driftskostnader -2.059.000 -9.980.000 -57.717.000 -103.082.000 -131.679.000
Driftsresultat -2.059.000 -840.000 -27.188.000 7.050.000 263.000
Finansinntekter 0 0 240.000 13.000 34.000
Finanskostnader 0 -1.207.000 -2.838.000 -3.711.000 -2.313.000
Finans 0 -1.207.000 -2.598.000 -3.698.000 -2.279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.700.000 -1.847.000 -22.617.000 2.568.000 -1.488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.953.000 7.152.000 6.661.000 0 0
Fast eiendom 14.322.000 46.037.000 51.796.000 72.574.000 76.018.000
Maskiner anlegg 0 253.000 1.312.000 8.858.000 11.315.000
Driftsløsøre 0 5.080.000 7.631.000 11.975.000 2.584.000
Sum varige driftsmidler 14.322.000 51.370.000 60.739.000 93.407.000 89.916.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.275.000 58.522.000 67.400.000 93.407.000 89.916.000
Varebeholdning 0 0 0 9.303.000 12.016.000
Kundefordringer 0 11.310.000 4.946.000 42.868.000 1.719.000
Andre fordringer 0 63.000 46.000 20.665.000 93.974.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 7.000 387.000 1.272.000 1.625.000
Sum omløpsmidler 0 11.379.000 5.378.000 74.107.000 109.334.000
Sum eiendeler 19.275.000 69.901.000 72.778.000 167.514.000 199.250.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 623.000
Sum egenkapital 7.069.000 3.750.000 5.031.000 15.829.000 27.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.581.000 6.438.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 25.281.000 24.840.000
Sum langsiktig gjeld 0 36.956.000 37.646.000 44.010.000 51.217.000
Leverandørgjeld 0 17.603.000 14.366.000 42.044.000 42.828.000
Betalbar skatt 0 0 0 355.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.230.000 5.220.000 10.587.000 2.624.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.207.000 9.362.000 10.515.000 29.408.000 50.187.000
Sum kortsiktig gjeld 12.207.000 29.195.000 30.100.000 107.675.000 120.479.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 69.901.000 72.777.000 167.514.000 199.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.207.000 -17.816.000 -24.722.000 -33.568.000 -11.145.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 0.2 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.4 0.2 0.7 0.9
Soliditet 36.7 5.4 6.9 9.4 13.8
Resultatgrad -9.2 -89.1 6.4 0.2
Rentedekningsgrad -0.7 -9.6 1.9 0.1
Gjeldsgrad 1.7 17.6 13.5 9.6 6.2
Total kapitalrentabilitet -10.7 -1.2 4.2 0.1
Signatur
26.02.2019
Prokurister
24.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex