Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årsregnskap John Asle Johnsen
Juridisk navn:  Årsregnskap John Asle Johnsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99098775
Engebrets Vei 3 Engebrets Vei 3 Fax:
0275 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946628727
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.22%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 50.000 48.000 36.000 38.000
Resultat: -1.000 45.000 47.000 25.000 34.000
Egenkapital: 0 12.000 22.000 7.000 5.000
Regnskap for  Årsregnskap John Asle Johnsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 50.000 48.000 36.000 38.000
Driftskostnader -1.000 -6.000 -1.000 -11.000 -4.000
Driftsresultat -1.000 44.000 47.000 25.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 45.000 47.000 25.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 45.000 47.000 25.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Sum eiendeler 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.000 22.000 7.000 -25.000
Sum egenkapital 0 12.000 22.000 7.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 50.000 48.000 36.000 38.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 50.000 48.000 36.000 38.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -6.000 -1.000 -11.000 -4.000
Driftskostnader -1.000 -6.000 -1.000 -11.000 -4.000
Driftsresultat -1.000 44.000 47.000 25.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 45.000 47.000 25.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 22.000 13.000 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Sum eiendeler 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.000 22.000 7.000 -25.000
Sum egenkapital 0 12.000 22.000 7.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 12.000 22.000 14.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 12.000 22.000 7.000 5.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 2.1 0.0
Soliditet 1 1 50.0 100.0
Resultatgrad 8 97.9 69.4 89.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 1.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 366.7 213.6 178.6 680.0
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex