Åsane Bowlingsenter AS
Juridisk navn:  Åsane Bowlingsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn 13C Strandgaten 7 Fax:
5309 Kleppestø 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 966399570
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Skudal Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-46.92%
Egenkapital  
  
-2.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -310.000 -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000
Egenkapital: -12.213.000 -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000
Regnskap for  Åsane Bowlingsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -23.000 0 -16.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -23.000 0 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000.000
Finanskostnader -300.000 -200.000 -200.000 -7.500.000 0
Finans -300.000 -200.000 -200.000 -7.500.000 1.000.000
Resultat før skatt -310.000 -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -310.000 -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 9.701.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000
Sum opptjent egenkapital -12.313.000 -12.003.000 -11.791.000 -11.568.000 -4.068.000
Sum egenkapital -12.213.000 -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000
Sum langsiktig gjeld 13.713.000 13.703.000 13.691.000 13.668.000 13.669.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -23.000 0 -16.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -23.000 0 -16.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -23.000 0 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000.000
Finanskostnader -300.000 -200.000 -200.000 -7.500.000 0
Finans -300.000 -200.000 -200.000 -7.500.000 1.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -310.000 -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 9.700.000
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 9.701.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000
Sum opptjent egenkapital -12.313.000 -12.003.000 -11.791.000 -11.568.000 -4.068.000
Sum egenkapital -12.213.000 -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.713.000 13.703.000 13.691.000 13.668.000 13.669.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 9.701.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -814.2 -661.3 -584.5 -521.3 -40.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.2 -1.2 -3.4
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.6 -1.1 0 10.1
Signatur
18.09.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex